เซนเซอร์ (Sensor)

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับการประยุกต์ใช้งานแบบอเนกประสงค์ ซึ่งรวมถึงการมีอยู่/ไม่มีอยู่ และความแตกต่างของชิ้นส่วน

รุ่นต่างๆ

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์

ตรวจจับการมีอยู่โดยใช้แหล่งกำเนิดแสง LED

แคตตาล็อก

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

ไฟเบอร์ออปติกเซนเซอร์

ทำการตรวจจับที่มีประสิทธิภาพและความเร็วสูงด้วยใยแก้วนำแสงที่ถูกออกแบบมาสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย

แคตตาล็อก

เลเซอร์เซนเซอร์

เลเซอร์เซนเซอร์

สามารถตรวจจับการมีอยู่โดยใช้จุดแสงเลเซอร์ที่มองเห็นได้ในการโฟกัส

แคตตาล็อก

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์

โพสิชันนิ่งเซนเซอร์

หาว่าวัตถุเป้าหมายอยู่ภายในตำแหน่งและความคลาดเคลื่อนที่กำหนดหรือไม่ สามารถส่งเอาต์พุตข้อมูลการวิเคราะห์หรือค่าของเครื่องมือวัดได้

แคตตาล็อก

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ (Vision Sensor)

วิชันเซนเซอร์ที่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ในตัวเพื่อผลลัพธ์ที่มีเสถียรภาพ

แคตตาล็อก

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์

ทำการตรวจจับการมีอยู่ของเป้าหมายทั้งที่เป็นโลหะเหล็ก และที่ไม่ใช่โลหะเหล็ก

แคตตาล็อก

ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

ยูนิตการสื่อสารกับเครือข่าย

ให้การตรวจสอบและควบคุมเซนเซอร์ผ่านเครือข่าย Ethernet/IP™, DeviceNet™, EtherCAT หรือ CC-Link

แคตตาล็อก