รุ่น เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI SR-X ซีรีส์

34 ผลิตภัณฑ์

SR-X100 - เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X100

เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X100W - เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X100W

เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X300 - เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X300

เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X300W - เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-X300W

เครื่องอ่านโค้ดด้วยระบบ AI

SR-H8W - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Network Navigator

SR-H8W

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า AutoID Network Navigator

OP-87230 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 2 ม.

OP-87230

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 2 ม.

OP-87231 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 5 ม.

OP-87231

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 5 ม.

OP-87232 - สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 10 ม.

OP-87232

สายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ NFPA79 ได้) 10 ม.

OP-88678 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-88678

สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-88679 - สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-88679

สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-88680 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-88680

สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-88681 - สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88681

สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88682 - สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88682

สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88683 - สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88683

สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88684 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-88684

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม.

OP-88685 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-88685

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม.

OP-88686 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-88686

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม.

OP-88687 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88687

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 2 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88688 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88688

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 5 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88689 - คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88689

คอนเนคเตอร์รูปตัว L สายเคเบิลควบคุม 10 ม. ชนิด D-Sub 9 ขา

OP-88301 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88301

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 2 ม.

OP-88302 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88302

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 5 ม.

OP-88303 - สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88303

สายเคเบิล Ethernet (ตามมาตรฐาน NFPA79) ขั้วต่อมุมขวา 10 ม.

OP-88698 - ขายึดที่ สามารถเปลี่ยน แทนกันได้ 1

OP-88698

ขายึดที่ สามารถเปลี่ยน แทนกันได้ 1

OP-88699 - ขายึดที่ สามารถเปลี่ยน แทนกันได้ 2

OP-88699

ขายึดที่ สามารถเปลี่ยน แทนกันได้ 2

SR-UR1 - ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

SR-UR1

ยูนิตการสื่อสารชนิด USB

SR-XHR - ชุดประกอบเลนส์ ความละเอียดสูง

SR-XHR

ชุดประกอบเลนส์ ความละเอียดสูง

SR-XLP - ตัวป้องกันเลเซอร์

SR-XLP

ตัวป้องกันเลเซอร์