รุ่น อะนาล็อกเลเซอร์เซนเซอร์อเนกประสงค์แบบ CMOS IL ซีรีส์

27 ผลิตภัณฑ์

IL-1000 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN

IL-1000

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN

IL-1050 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN

IL-1050

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดยึดติดบนราง DIN

IL-1500 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

IL-1500

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

IL-1550 - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

IL-1550

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม

OP-35361 - สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

OP-35361

สายเคเบิลต่อขยายสำหรับสำหรับยูนิตขยายและอะแดปเตอร์ทุกรุ่น (300 มม.)

OP-85498 - สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-85498

สายต่อ M8 ชนิดตรงยาว 2m

OP-87056 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

OP-87056

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 2 ม.

OP-87057 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 5 ม.

OP-87057

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 5 ม.

OP-87058 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 10 ม.

OP-87058

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 10 ม.

OP-87059 - สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม.

OP-87059

สายเคเบิลของหัวเซนเซอร์ 20 ม.

OP-87431 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 3.5 ม.

OP-87431

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 3.5 ม.

OP-87432 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 7.5 ม.

OP-87432

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 7.5 ม.

OP-87433 - สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 9 ม.

OP-87433

สายเคเบิลรีเลย์ของหัวเซนเซอร์ 9 ม.

OP-25218 - คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-25218

คอนเนคเตอร์ต่อขยายสำหรับแอมพลิฟายเออร์ของราง DIN

OP-26751 - ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-26751

ยูนิตปิดท้าย (2 ชิ้น)

OP-4122 - ขายึดสำหรับยึดแอมพลิฟายเออร์ (IL/IG/IB)

OP-4122

ขายึดสำหรับยึดแอมพลิฟายเออร์ (IL/IG/IB)

OP-60412 - ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-60412

ขายึดยูนิตการสื่อสาร

OP-87076 - ฝาครอบป้องกันด้านหน้าแผงควบคุม

OP-87076

ฝาครอบป้องกันด้านหน้าแผงควบคุม