คอนโทรลเลอร์ข้อมูล AutoID DV-90 ซีรีส์

DV-90 ซีรีส์ - คอนโทรลเลอร์ข้อมูล AutoID

DV-90 สามารถตรวจสอบ/ประเมินข้อมูลโดยอัตโนมัติ มาพร้อมฟังก์ชันที่หลากหลายสำหรับการสนับสนุนเครื่องอ่านบาร์โค้ด และประหยัดค่าใช้จ่าย

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เครื่องอ่านโค้ดหนึ่งเดียวสำหรับโค้ดทุกชนิด ในทุกสถานที่ และทุกช่วงความเร็ว

SR-2000 ซีรีส์ - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

  • มุมมองภาพกว้างพิเศษ
  • ความชัดลึกสูงขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น
  • อ่านชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก SR-2000 ซีรีส์ เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D แคตตาล็อก