รุ่น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม MK-G ซีรีส์

38 ผลิตภัณฑ์

MK-G1000 - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีดำมาตรฐาน

MK-G1000

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีดำมาตรฐาน

MK-G1000PW - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีขาว

MK-G1000PW

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีขาว

MK-G1100 - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นพิมพ์อักษรขนาดเล็ก

MK-G1100

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นพิมพ์อักษรขนาดเล็ก

MK-GE100 - เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีดำมาตรฐาน

MK-GE100

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทอุตสาหกรรม รุ่นหมึกสีดำมาตรฐาน

MK-K01 (MK-10) - หมึกสีดำมาตรฐาน MK-10 จำนวน 1 ตลับ

MK-K01 (MK-10)

หมึกสีดำมาตรฐาน MK-10 จำนวน 1 ตลับ

MK-K02 (MK-10) - หมึกสีดำมาตรฐาน MK-10 จำนวน 2 ตลับ

MK-K02 (MK-10)

หมึกสีดำมาตรฐาน MK-10 จำนวน 2 ตลับ

MK-K51 (MK-15) - หมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-15 จำนวน 1 ตลับ

MK-K51 (MK-15)

หมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-15 จำนวน 1 ตลับ

MK-K52 (MK-15) - หมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-15 จำนวน 2 ตลับ

MK-K52 (MK-15)

หมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-15 จำนวน 2 ตลับ

MK-KW1H (MK-33) - หมึกสีขาว MK-33 จำนวน 1 ตลับ

MK-KW1H (MK-33)

หมึกสีขาว MK-33 จำนวน 1 ตลับ

MK-S02 (MK-20) - ตัวทำละลาย MK-20 จำนวน 2 ตลับ

MK-S02 (MK-20)

ตัวทำละลาย MK-20 จำนวน 2 ตลับ

MK-S04 (MK-20) - ตัวทำละลาย MK-20 จำนวน 4 ตลับ 

MK-S04 (MK-20)

ตัวทำละลาย MK-20 จำนวน 4 ตลับ

MK-S22 (MK-22) - ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 2 ตลับ

MK-S22 (MK-22)

ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 2 ตลับ

MK-S22C (MK-22) - ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 (แบบขวด) จำนวน 2 ขวด

MK-S22C (MK-22)

ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 (แบบขวด) จำนวน 2 ขวด

MK-S24 (MK-22) - ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 4 ตลับ

MK-S24 (MK-22)

ตัวทำละลายสำหรับหมึกปลอดสาร MEK และยึดเกาะสูงพิเศษ MK-22 จำนวน 4 ตลับ

OP-88487 - คู่มือผู้ใช้งาน(ภาษาไทย)

OP-88487

คู่มือผู้ใช้งาน(ภาษาไทย)

MK-C1 - กล้องช่วยปฏิบัติการ

MK-C1

กล้องช่วยปฏิบัติการ

MK-MU1G - ทางลำเลียงหมึกสำหรับ MK-G

MK-MU1G

ทางลำเลียงหมึกสำหรับ MK-G

MK-MU3G - ทางลำเลียงหมึกสำหรับ MK-G PY/PW

MK-MU3G

ทางลำเลียงหมึกสำหรับ MK-G PY/PW

OP-35373 - ชุดจับยึดหัวพิมพ์

OP-35373

ชุดจับยึดหัวพิมพ์

OP-87836 - ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G 1000/SF/AF

OP-87836

ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G 1000/SF/AF

OP-87837 - ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G SA/PY/PW

OP-87837

ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G SA/PY/PW

OP-87839 - ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G 1100

OP-87839

ชุดหัวฉีดสำหรับ MK-G 1100

OP-88471 - ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G

OP-88471

ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G

OP-88473 - ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G SA/SF

OP-88473

ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G SA/SF

OP-88474 - ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G PW

OP-88474

ชุดฟิลเตอร์สำหรับ MK-G PW

OP-88480 - สายเคเบิลสำหรับแปลง QD 6 ขา

OP-88480

สายเคเบิลสำหรับแปลง QD 6 ขา

OP-88481 - สายเคเบิลสำหรับแปลง QD 12 ขา

OP-88481

สายเคเบิลสำหรับแปลง QD 12 ขา