เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D SR-2000 ซีรีส์

เครื่องอ่านโค้ดหนึ่งเดียวสำหรับโค้ดทุกชนิด ในทุกสถานที่ และทุกช่วงความเร็ว

SR-2000 ซีรีส์ - เครื่องอ่านโค้ด 1D/2D

ได้มุมมองภาพที่กว้างขึ้นและความชัดลึกสูงขึ้น ในระยะที่ไกลขึ้น
ซึ่งทำงานรวดเร็วเท่าๆ กับที่ชิ้นงานเคลื่อนที่
รวมทั้งไม่ต้องอาศัยประสบการณ์เพื่อที่จะใช้งาน SR-2000 ซีรีส์
ได้อย่างเชี่ยวชาญ เพียงติดตั้งเครื่องอ่าน ก็จะได้ระยะการอ่าน
ที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและยังมีความเสถียรในการอ่านที่ดีขึ้นอีกด้วย

2x มุมมองภาพ ความชัดลึก ความเร็ว

  • มุมมองภาพกว้างพิเศษ
  • ความชัดลึกสูงขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น
  • อ่านชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ได้

อ่านต่อ

คุณลักษณะ

มุมมองภาพกว้างพิเศษ

มีมุมมองภาพกว้างกว่าถึงสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นทั่วไป
เพื่อความสะดวกในการอ่านได้หลายโค้ดและในตำแหน่งโค้ด
ที่หลากหลาย

[ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน]
• อ่านโค้ดบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์ในตำแหน่งที่แตกต่างกัน
• อ่านโค้ดบนแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนหลายชิ้นพร้อมๆ กัน
• อ่านโค้ดบนยางที่มีขนาดแตกต่างกัน

ความชัดลึกสูงขึ้นในระยะที่ไกลขึ้น

ด้วยระยะการอ่านที่ไกลถึงสองเท่าของรุ่นทั่วไปเป็นอย่างต่ำ จึงไม่จำเป็นต้องมีการควบคุมตำแหน่งโค้ดหรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

[ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน]
• เพิ่มความสามารถในการทำงานและประสิทธิภาพการผลิตให้กับอุปกรณ์กึ่งอัตโนมัติ
• รองรับการอ่านโค้ดบนวัตถุที่มีความสูงแตกต่างกันด้วย
เครื่องอ่านโค้ดเพียงเครื่องเดียว

อ่านชิ้นงานที่กำลังเคลื่อนที่ได้

อ่านโค้ดหลากหลายที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างเสถียรจาก
การขนย้ายด้วยสายพานลำเลียงที่ศูนย์กระจายสินค้า
ไปจนถึงการขนย้ายโดยหุ่นยนต์

[ตัวอย่างการประยุกต์ใช้งาน]
• ปรับปรุงเวลาในการประมวลผลด้วยการอ่านขณะทำการ
เคลื่อนย้ายด้วยหุ่นยนต์
• รองรับสายการผลิตที่มีการส่งลังกระดาษที่มีความสูงและขนาดที่แตกต่างกัน