1. หน้าหลัก
 2. ผลิตภัณฑ์
 3. การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ
 4. เซนเซอร์ตรวจจับการไหล
 5. เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวาง
 6. รุ่น
 7. เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์วัดอัตราการไหลชนิดแยก

เซนเซอร์ตรวจจับการไหลด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าแบบไม่มีสิ่งกีดขวางFD-M ซีรีส์

เซนเซอร์วัดอุณหภูมิสำหรับเซนเซอร์วัดอัตราการไหลชนิดแยก

FD-T1

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

FD-T1

รุ่นที่เชื่อมต่อ

FD-MH10A/50A/100A/500A*1

รุ่นที่ใช้จอแสดงผล เอาต์พุตสัญญาณเตือนได้

FD-MA1A (P)/MA2A (P)/MA5A (P)

ช่วงที่ตัง้ ค่าได้

0.1 ถึง +99.9 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

เส้นผ่านศูนย์กลางท่อสำหรับเชื่อมต่อ

R3/8 (10 A)

ช่วงแรงดันในการทำงาน

0 ถึง +90.0 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)*2

ความทนทานต่อแรงดัน

น้ำหรือของเหลวที่ไม่มีสนิม

ความละเอียดในการแสดงผล

0.1 °C

ความเที่ยงตรงในการแสดงผล

±2.5 °C

การตอบสนองในการแสดงผล/เอาต์พุต

5 วินาที*3

ฮิสเทอรีซิส

1 °C คงที่*4

เอาต์พุตสัญญาณเตือน

การตั้งค่าวินโดว์ x 1 เอาต์พุต*5

การสิน้ เปลืองกำลังไฟ (การสิน้ เปลืองกระแสไฟฟ้า)

2 µW (20 µA) : เมื่อใช้งานที่ 85 °C*6

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

IP67

ความทนทานต่อแรงดัน

2,0 MPa

ช่วงแรงดันที่ใช้

1,0 MPa หรือน้อยกว่า

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 0,75 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

ส่วนที่เป็นโลหะ: SUS304, ส่วนที่เป็นพลาสติก: PBT, สายเคเบิล: PVC, ฝาปิดป้องกัน: PE

อุปกรณ์เสริม

ไม่มี

น้ำหนัก

ประมาณ 130 กรัม

*1 ไม่สามารถเชื่อมต่อกับ FD-M ชนิดเซนเซอร์ในตัว
*2 อุณหภูมิของเหลวในการทำงานสำหรับ FD-MH ซีรีส์คือ "0 ถึง +85 °C" ห้ามใช้ FD-MH ซีรีส์กับของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 85 °C ขีดจำกัดอุณหภูมิสำหรับ ส่วนเซนเซอร์ของเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิรุ่น FDT1 คือ 90°C แม้ว่าจอแสดงผลจะแสดงค่าได้ถึง 99.9 °C แต่เซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิอาจเสียหายได้ ถ้าใช้งานที่อุณหภูมิสูงกว่า 90 °C
*3 การตอบสนองในการแสดงผล/เอาต์พุตจะคงที่ไม่ว่าจะตั้งค่า FD-MA อย่างไร
*4 ตั้งค่าฮิสเทรีซิสภายในวินโดว์ (ป้อนในวินโดว์)
*5 ไม่สามารถตั้งค่าเอาต์พุตแบบอะนาล็อกหรือเอาต์พุตพัลส์ได้
*6 การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้า) คือค่าสำหรับเซนเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิเท่านั้น กำลังไฟฟ้าจะถูกส่งมาจากรุ่นที่เชื่อมต่อ

 • FlowKnowledge
 • High Temperature Sensors
 • For Liquid Level Control
 • Trade Shows and Exhibitions
 • eNews Subscribe

การควบคุมกระบวนการ / เซนเซอร์สำหรับกระบวนการ