รุ่น เซอร์โวมอเตอร์กระแสสลับ SV ซีรีส์

185 ผลิตภัณฑ์

SV-005L1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005L1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005L2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005L2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005P1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005P1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005P2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-005P2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 50 W)

SV-010L1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010L1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010L2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010L2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010P1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010P1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010P2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-010P2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 100 W)

SV-020L1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020L1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020L2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020L2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020P1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020P1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020P2 - สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-020P2

สามเฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 200 W)

SV-040L1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040L1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040L2 - 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040L2

3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040P1 - เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040P1

เฟสเดียว 100 ถึง 115 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040P2 - 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-040P2

3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 400 W)

SV-075L2 - 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)

SV-075L2

3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)

SV-075P2 - 3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)

SV-075P2

3 เฟสหรือเฟสเดียว 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 750 W)

SV-100L2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)

SV-100L2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)

SV-100P2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)

SV-100P2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1 kW)

SV-150L2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)

SV-150L2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)

SV-150P2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)

SV-150P2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 1.5 kW)

SV-200L2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)

SV-200L2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)

SV-200P2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)

SV-200P2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 2 kW)

SV-300L2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)

SV-300L2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)

SV-300P2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)

SV-300P2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 3 kW)

SV-500L2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)

SV-500L2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)

SV-500P2 - สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)

SV-500P2

สามเฟส 200 ถึง 230 VAC (สำหรับ 5 kW)

SV-M005AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์ 50 W

SV-M005AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์ 50 W

SV-M005CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W

SV-M005CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W

SV-M010AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W

SV-M010AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W

SV-M010CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W

SV-M010CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W

SV-M010CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W

SV-M010CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W

SV-M020AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W

SV-M020AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W

SV-M020CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W

SV-M020CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W

SV-M020CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W

SV-M020CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W

SV-M040AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W

SV-M040AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W

SV-M040CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W

SV-M040CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W

SV-M040CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W

SV-M040CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W

SV-M075AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W

SV-M075AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W

SV-M075CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W

SV-M075CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W

SV-M075CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W

SV-M075CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W

SV-M100AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW

SV-M100AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW

SV-M150AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW

SV-M150AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW

SV-M200AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW

SV-M200AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW

SV-M300AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW

SV-M300AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW

SV-M500AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW

SV-M500AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW

SV-B005AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 50 W

SV-B005AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 50 W

SV-B005CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W

SV-B005CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 50 W

SV-B010AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W

SV-B010AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 100 W

SV-B010CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W

SV-B010CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 100 W

SV-B010CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W

SV-B010CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 100 W

SV-B020AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W

SV-B020AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 200 W

SV-B020CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W

SV-B020CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 200 W

SV-B020CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W

SV-B020CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 200 W

SV-B040AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W

SV-B040AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 400 W

SV-B040CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W

SV-B040CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 400 W

SV-B040CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W

SV-B040CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 400 W

SV-B075AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W

SV-B075AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 750 W

SV-B075CK - แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W

SV-B075CK

แกนพร้อมรูสลัก, เพิ่มค่า, 750 W

SV-B075CS - แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W

SV-B075CS

แกนตรง, เพิ่มค่า, 750 W

SV-B100AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW

SV-B100AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1 kW

SV-B150AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW

SV-B150AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 1.5 kW

SV-B200AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW

SV-B200AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 2 kW

SV-B300AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW

SV-B300AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 3 kW

SV-B500AK - แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW

SV-B500AK

แกนพร้อมรูสลัก, สัมบูรณ์, 5 kW

SV-H1 - ซอฟต์แวร์ตั้งค่า SV

SV-H1

ซอฟต์แวร์ตั้งค่า SV

OP-84400 - สายต่อ I/O, 50 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 1 ม.

OP-84400

สายต่อ I/O, 50 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 1 ม.

OP-84401 - สายต่อ I/O, 50 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 3 ม.

OP-84401

สายต่อ I/O, 50 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 3 ม.

OP-84402 - สายต่อ I/O, 26 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 1 ม.

OP-84402

สายต่อ I/O, 26 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 1 ม.

OP-84403 - สายต่อ I/O, 26 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 3 ม.

OP-84403

สายต่อ I/O, 26 ขา, สายแยกที่ด้านหนึ่ง, 3 ม.

OP-84408 - สายเคเบิลจอภาพแบบอะนาล็อก 1 ม.

OP-84408

สายเคเบิลจอภาพแบบอะนาล็อก 1 ม.

OP-84409 - ตัวหุ้มสำหรับสายเคเบิล MECHATROLINK-II

OP-84409

ตัวหุ้มสำหรับสายเคเบิล MECHATROLINK-II

OP-87074 - สายเคเบิลต่อขยาย SV-B, 2 ถึง 5 kW

OP-87074

สายเคเบิลต่อขยาย SV-B, 2 ถึง 5 kW

SV-C10A - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C10A

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C10AG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10AG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10B - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C10B

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C10BG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10BG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10C - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 750 W

SV-C10C

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 750 W

SV-C10CG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10CG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C10D - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C10D

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C10E - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C10E

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C10F - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C10F

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 10 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C20A - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C20A

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C20B - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C20B

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C20C - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 750 W

SV-C20C

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 750 W

SV-C20D - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C20D

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C20E - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C20E

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C20F - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C20F

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 20 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C3A - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C3A

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C3AG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3AG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3B - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C3B

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C3BG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3BG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3C - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 750 W

SV-C3C

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 750 W

SV-C3CG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3CG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C3D - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C3D

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C3E - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C3E

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C3F - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C3F

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 3 ม. สำหรับ 3 kW/5 kW

SV-C5A - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C5A

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 50 W/100 W

SV-C5AG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5AG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5B - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C5B

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 200 W/400 W

SV-C5BG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5BG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5C - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 750 W

SV-C5C

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 750 W

SV-C5CG - สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5CG

สายไฟสำหรับมอเตอร์ความยืดหยุ่นสูง

SV-C5D - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C5D

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 1 kW/1,5 kW

SV-C5E - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C5E

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 2 kW

SV-C5F - สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 5 kW/5 kW

SV-C5F

สายไฟมอเตอร์แบบมาตรฐาน 5 ม. สำหรับ 5 kW/5 kW

SV-D10A - ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10A

ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10AG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10AG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10B - ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10B

ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10BG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10BG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10C - ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10C

ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10CG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10CG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10D - ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D10D

ชนิดมาตรฐานสำหรับมอเตอร์ที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 10 ม.

SV-D20A - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20A

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20B - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20B

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20C - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20C

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20D - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D20D

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 20 ม.

SV-D3A - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3A

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3AG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3AG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3B - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3B

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3BG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3BG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3C - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3C

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3CG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3CG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3D - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D3D

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 3 ม.

SV-D5A - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5A

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5AG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5AG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5B - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5B

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5BG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5BG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5C - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5C

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5CG - ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5CG

ชนิดทนต่อการดัดงอสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5D - ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-D5D

ชนิดมาตรฐานสำหรับรุ่นที่มีเบรกแม่เหล็กไฟฟ้า, 5 ม.

SV-E10 - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E10

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E10A - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E10A

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E10G - สายเคเบิลของตัวลงรหัส:  สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E10G

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E20 - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E20

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E20A - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E20A

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E3 - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E3

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E3A - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E3A

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E3G - สายเคเบิลของตัวลงรหัส:  สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E3G

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E5 - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E5

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E5A - สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E5A

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลมาตรฐาน

SV-E5G - สายเคเบิลของตัวลงรหัส:  สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-E5G

สายเคเบิลของตัวลงรหัส: สายเคเบิลแบบโค้งงอได้มาก

SV-L1 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (1 ม.)

SV-L1

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (1 ม.)

SV-L10 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II 10 ม.

SV-L10

สายเคเบิล MECHATROLINK-II 10 ม.

SV-L20 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (20 ม.)

SV-L20

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (20 ม.)

SV-L3 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (3 ม.)

SV-L3

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (3 ม.)

SV-L5 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (5 ม.)

SV-L5

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (5 ม.)

SV-LA5 - สายเคเบิล MECHATROLINK-II (0.5 ม.)

SV-LA5

สายเคเบิล MECHATROLINK-II (0.5 ม.)

SV-LT1 - ตัวจบการสื่อสาร MECHATROLINK-II

SV-LT1

ตัวจบการสื่อสาร MECHATROLINK-II

OP-51422 - แบตเตอรี่แบบลิเธียม

OP-51422

แบตเตอรี่แบบลิเธียม

OP-84404 - ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 50/100 W

OP-84404

ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 50/100 W

OP-84405 - ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 200/400 W

OP-84405

ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 200/400 W

OP-84406 - ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 750 W

OP-84406

ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟตัวเข้ารหัสและมอเตอร์ 750 W

OP-84410 - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลคอนเนคเตอร์ I/O (50 ขา)

OP-84410

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลคอนเนคเตอร์ I/O (50 ขา)

OP-84411 - ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลคอนเนคเตอร์ I/O (26 ขา) ยกเลิกการผลิต

OP-84411

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลคอนเนคเตอร์ I/O (26 ขา)

OP-87063 - ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ (ชนิดตรง) 1kW/1.5kW/2kW

OP-87063

ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ (ชนิดตรง) 1kW/1.5kW/2kW

OP-87064 - ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ (ชนิดมุม) 1kW/1.5kW/2kW

OP-87064

ชุดคอนเนคเตอร์แหล่งจ่ายไฟมอเตอร์ (ชนิดมุม) 1kW/1.5kW/2kW

OP-87065 - ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW

OP-87065

ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW

OP-87066 - ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW

OP-87066

ชุดคอนเนคเตอร์ตัวเข้ารหัส (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW

OP-87067 - ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW

OP-87067

ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดตรง) 1 ถึง 5 kW

OP-87068 - ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW

OP-87068

ชุดคอนเนคเตอร์เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า (ชนิดมุม) 1 ถึง 5 kW

SV-B1 - แบตเตอรี่แบบลิเธียมพร้อมกล่องแบตเตอรี่

SV-B1

แบตเตอรี่แบบลิเธียมพร้อมกล่องแบตเตอรี่