ยูนิต DeviceNet® KV-DN20

KV-DN20 - ยูนิต DeviceNet®

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

KV-DN20

ชนิด

ยูนิต DeviceNet®

โปรโตคอลการสื่อสาร

ตรงตามข้อกำหนด DeviceNet®

ข้อมูลจำเพาะด้านการส่งข้อมูล

ความเร็วในการส่งข้อมูล

500 kbps, 250 kbps, 125 kbps

สื่อในการส่งข้อมูล

สายเคเบิลเฉพาะ 5 เส้น (สายระบบสัญญาณ 2, สายไฟ 2, สายชิลด์ 1)

ทอพอโลยีการเชื่อมต่อ

วิธีแบบหลายจุด

ความยาวสายเคเบิลสูงสุด

สายเคเบิลแบบหนา 500 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 125 kbps), 250 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 250 kbps), 100 ม. (ความเร็วในการส่งข้อมูล 500 kbps)
สายเคเบิลแบบบาง 100 ม. (ที่ความเร็วในการส่งข้อมูลทุกค่า)

จำนวนโหนดสูงสุด

64 (รวม Master, Slave, Configurator)

โหมด Master

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll/Bit-Strobe/COS/Cyclic) การสื่อสารด้วยข้อความ

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

รีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล (ที่กำหนดต่อบล็อก)
ขนาดสูงสุด (ต่อบล็อก) [สำหรับการรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง, เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 200 คำ, เอาต์พุต 200 คำ] × 2 บล็อก

วิธีระบุของอุปกรณ์

การกำหนดค่าอัตโนมัติ (คงที่หรือกำหนดจากด้านหน้า) และการกำหนดด้วยตนเอง

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อกับ Slave ต่อยูนิต

สูงสุด 63

จำนวน I/O สูงสุดต่อ Slave

อินพุต: 2,048 จุด (128 คำ), เอาต์พุต: 2,048 จุด (128 คำ)

ความยาวข้อมูลของการสื่อสารด้วยข้อความ

การส่ง: 106 ไบต์, การรับ 110 ไบต์

โหมด Slave

จำนวนชิ้นที่เชื่อมต่อต่อเครือข่าย

สูงสุด 64

ชนิดการสื่อสาร

การสื่อสาร I/O (Poll) การสื่อสารด้วยข้อความโดยตรง

ชนิดและขนาดของอุปกรณ์ที่ระบุ

ขนาดสูงสุดของรีเลย์หรือหน่วยความจำข้อมูล
สำหรับรีเลย์: อินพุต 64 ช่อง/เอาต์พุต 64 ช่อง, สำหรับหน่วยความจำข้อมูล: อินพุต 128 คำ/เอาต์พุต 128 ค

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

วงจรภายใน: 24 VDC 45 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากยูนิต CPU)
วงจรการสื่อสาร: 24 VDC 25 mA หรือน้อยกว่า (ได้พลังงานจากคอนเนคเตอร์การสื่อสาร)

น้ำหนัก

ประมาณ 150 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ