ยังเปิดดำเนินการอย่างเต็มรูปแแบบ คลิกดูว่า คีย์เอ็นซ์ สามารถเปิดดำเนินการเพื่อสนับสนุนลูกค้าด้วยการจัดส่งอย่างรวดเร็ว การทดสอบชิ้นงาน การสาธิตผลิตภัณฑ์แบบเสมือนจริง และบริการอื่นๆ ได้อย่างไร
  1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. ยูนิตการควบคุม (PLC)
  4. PLC (ชนิดชิ้นส่วนย่อย)
  5. คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้
  6. รุ่น
  7. ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

คอนโทรลเลอร์ที่ตั้งโปรแกรมได้KV-7000 ซีรีส์

ยูนิต I/O (ชุดขั้วต่อเทอร์มินัลแบบยุโรป) ยูนิตเอาต์พุต 16 จุด เอาต์พุตทรานซิสเตอร์ (ซิงค์)

KV-NC16ETE

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

KV-NC16ETE

ยูนิตเอาต์พุตขยาย

โหมดเอาต์พุต

เอาต์พุต MOSFET (พร้อมฟังก์ชันการป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน)*1*2

วิธีการเชื่อมต่อภายนอก

ชุดขั้วต่อแบบยุโรป

อัตราการโหลด

30 VDC, 0.2 A*3

กระแสรั่วไหลขณะ OFF

100 µA หรือน้อยกว่า

แรงดันตกค้างขณะ ON

0.6 VDC หรือน้อยกว่า

ความต้านทานขณะ ON

-

การต่อสายร่วม

16 จุด/1 จุดร่วม (16 ขั้ว)*4*5

เวลาตอบ สนอง

จาก OFF เป็น ON

100 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

จาก ON เป็น OFF

200 µs หรือน้อยกว่า (ที่โหลด 1 mA หรือมากกว่า)

อายุรีเลย์

-

การถอดเปลี่ยนรีเลย์

การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟ้าภายใน

30 mA หรือน้อยกว่า

น้ำหนัก

ประมาณ 120 ก.

*1 แม้ว่าจะตรวจพบกระแสไฟฟ้าเกินเฟสเดียวก็ตาม การดำเนินการป้องกัน (เอาต์พุตมีสถานะเป็น OFF) และการกู้คืนอัตโนมัติ ก็จะเกิดขึ้นซ้ำสำหรับเอาต์พุตทั้งหมดภายในจุดร่วม (เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E) จนกว่าสาเหตุของปัญหาจะถูกกำจัดออก
*2 ชนิดเอาต์พุตซิงค์จะใช้เอาต์พุต MOSFET (N-ch) ชนิดเอาต์พุตแหล่งกำเนิดจะใช้เอาต์พุต MOSFET (P-ch)
*3 อัตราการโหลดสำหรับขั้วต่อร่วมอยู่ที่ 1.6 A สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC32ET(P) และ 3.2 A สำหรับ KV-NC16ET(P)E
*4 KV-NC16ET(P), KV-NC16ET(P)E, และ KV-NC32ET(P) COM จะมีการต่อแบบลัดวงจรไว้ภายใน
*5 เอาต์พุตภายในจุดร่วมที่ได้รับการป้องกันเมื่อพบกระแสไฟเกินคือเอาต์พุต 000 ถึง 007 หรือ 008 ถึง 015 สำหรับ KV-NC16ET(P) และ KV-NC16ET(P)E

  • บริการลูกค้า PLC/HMI
  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

ยูนิตการควบคุม (PLC)