การสนับสนุนผู้ใช้ผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์ คู่มือการใช้งาน และสื่อสำหรับอบรม

เซนเซอร์ (Sensor)

เซนเซอร์วัดขนาด (Measurement Sensor)

เครื่องมือวัด

สำหรับผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เท่านั้น

เครื่องกำจัดไฟฟ้าสถิต (Ionizer)

กล้องตรวจสอบชิ้นงาน (Vision Camera)

อุปกรณ์ควบคุม (PLC)

เลเซอร์มาร์กเกอร์ / เครื่องอิงค์เจ็ทพิมพ์วันผลิต

เครื่องอ่านบาร์โค้ด

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ