ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้ DL-DN1

DL-DN1 - ยูนิตการสื่อสาร ใช้ร่วมกับ DeviceNet® ได้

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking
  • UL Listing(c/us)

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

DL-DN1

ข้อมูลจำเพาะ DeviceNet®

แหล่งจ่ายไฟของเครือข่าย

11 ถึง 25 VDC (จ่ายมาจากแหล่งจ่ายไฟของการสื่อสารของ DeviceNet®)

ไฟแสดงสถานะ

ไฟแสดงสถานะเครือข่าย: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง), ไฟแสดงสถานะโมดูล: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง),
ไฟแสดงสถานะการสื่อสารเซนเซอร์: LED 2 สี (สีเขียว/สีแดง)

ข้อมูลจำเพาะ
การเชื่อมต่อเซนเซอร์

เซนเซอร์ที่สามารถเชื่อมต่อได้

เซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์พร้อมรองรับ D-bus*1

จำนวนยูนิตเซนเซอร์
ที่เชื่อมต่อได้

ได้มากถึง 15 ชุด

ข้อกำหนดเฉพาะของ DeviceNet®

ฟังก์ชันการสอดคล้อง

การสื่อสาร I/O ทางไกล (Polling), การสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจน

การตั้งที่อยู่

0 ถึง 63 (สามารถเข้ากันได้กับ PGM)

อัตราบอด (สับสวิตช์อัตโนมัติ)

500 kbps/250 kbps/125 kbps

ความยาวของสายเคเบิลสูงสุด

500 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

100 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

250 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

250 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

125 kbps

สายเคเบิลแบบหนา

500 ม.

สายเคเบิลแบบบาง

100 ม.

แรงดันของแหล่งจ่ายไฟ

20 ถึง 30 VDC, รวมถึงการกระเพื่อม (P-P) 10 % (จ่ายมาจากตัวขยายสัญญาณของเซนเซอร์ที่เชื่อมต่ออยู่)

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ (การสิ้นเปลืองกระแสไฟ)

660 mW หรือน้อยกว่า (ที่ 30 V, สูงสุด 22 mA)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +55 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

โครงสร้างชุดอุปกรณ์หลักและฝาครอบกันฝุ่น: โพลีคาร์บอเนต, ขั้วต่อ DeviceNet®: โพลีเอไมด์ (ปลั๊ก), PUT (เต้ารับ)

น้ำหนัก

ประมาณ 80 กรัม

*1 "D-bus" เป็นชื่อของระบบการเดินสายแบบประหยัดพื้นที่ของ KEYENCE ที่ใช้กับเซนเซอร์แอมพลิฟายเออร์

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ