ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: จอสัมผัส - VT5 ซีรีส์

รุ่น จอสัมผัส VT2 ซีรีส์

9 ผลิตภัณฑ์

VT2-E1 - ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-E1

ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-E2 - ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-E2

ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-P1 - ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-P1

ยูนิตอีเธอร์เน็ต (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-P2 - ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT2-P2

ยูนิตเครื่องพิมพ์ (ใช้ร่วมกับ Pict Bridge ได้) (ทั้งสำหรับ VT3 และ VT2)

VT3-H1E - VT STUDIO Ver. 2: รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

VT3-H1E

VT STUDIO Ver. 2: รุ่นภาษาอังกฤษ

VT3-H2 - VT STUDIO Ver. 3 ยกเลิกการผลิต

VT3-H2

VT STUDIO Ver. 3

VT3-H2E - VT STUDIO Ver. 3: รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

VT3-H2E

VT STUDIO Ver. 3: รุ่นภาษาอังกฤษ

VT3-H3 - VT STUDIO Ver. 4 ยกเลิกการผลิต

VT3-H3

VT STUDIO Ver. 4

VT3-H3E - VT STUDIO Ver. 4: รุ่นภาษาอังกฤษ ยกเลิกการผลิต

VT3-H3E

VT STUDIO Ver. 4: รุ่นภาษาอังกฤษ

OP-42265 - แบ็คไลต์สำรอง VT2-7S ยกเลิกการผลิต

OP-42265

แบ็คไลต์สำรอง VT2-7S

VT2-B10 - ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 10 นิ้ว

VT2-B10

ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 10 นิ้ว

VT2-B12 - ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 12 นิ้ว

VT2-B12

ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 12 นิ้ว

VT2-B5 - ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับ VT2 รุ่น 5 นิ้ว (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ VT3)

VT2-B5

ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมเฉพาะสำหรับ VT2 รุ่น 5 นิ้ว (ไม่พร้อมใช้งานสำหรับ VT3)

VT2-B7 - ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 7 นิ้ว

VT2-B7

ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 7 นิ้ว

VT2-B8 - ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 8 นิ้ว

VT2-B8

ฝาครอบทนทานต่อสภาพแวดล้อมสำหรับ VT3/VT2 รุ่น 8 นิ้ว