ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก MU-N11

MU-N11 - ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

MU-N11

ตัวเครื่องหลัก / ตัวเครื่องเสริม

ตัวเครื่องหลัก

เวลาตอบสนอง

ขึ้นอยู่กับรุ่นของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ*1

ตัวเครื่องเสริม

ตัวเครื่องเสริมสูงสุดสี่เครื่อง*2

I/O

เอาต์พุตควบคุม

สูงสุด 4,
คอลเล็คเตอร์เปิด NPN/คอลเล็คเตอร์เปิด PNP ที่สามารถเลือกได้,
24 V หรือน้อยกว่า,
ตัวเครื่องหลัก: 50 mA หรือน้อยกว่า*3,
ตัวเครื่องเสริม: 20 mA หรือน้อยกว่า,
แรงดันไฟฟ้าส่วนที่เหลือ: 2 V หรือน้อยกว่า,
N.O./N.C. ที่สามารถเลือกได้
*1*4

อินพุตภายนอก

สูงสุด 5,
กระแฟไฟลัดวงจร: NPN: 1 mA หรือน้อยกว่า,
PNP: 2 mA หรือน้อยกว่า,
สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ ดูผังวงจรการเดินสายไฟ
(หน้า 3 ของคู่มือแนะนำวิธีการใช้งาน)
*1*4

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

สูงสุด 1,
เอาต์พุตกระแสไฟ/เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้าที่สามารถเลือกได้,
เอาต์พุตกระแสไฟ: 4 ถึง 20 mA,
ความต้านทานโหลดสูงสุด: 450 Ω,
เอาต์พุตแรงดันไฟฟ้า: 0 ถึง 10 V,
ความต้านทานโหลดภายนอก:
5 kΩ หรือมากกว่า
*1*4

วงจรป้องกัน

การป้องกันการเชื่อมต่อไฟกลับด้าน การกระชากของแหล่งจ่ายไฟ กระแสเอาต์พุตเกิน การกระชากของเอาต์พุต และการเชื่อมต่อเอาต์พุตกลับด้าน

แหล่งจ่ายไฟ

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

24 VDC, ไฟกระเพื่อม (P-P) 10% หรือน้อยกว่า,
คลาส 2 หรือ LPS

การสิ้นเปลืองกระแสไฟ

70 mA หรือน้อย
กว่า (โดยไม่มีโหลด)*5

ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อเซ็นเซอร์

กระแสไฟเซ็นเซอร์ที่อนุญาต

150 mA หรือน้อยกว่า

ข้อมูลจำเพาะการเชื่อมต่อ N-bus

กระแสไฟการส่งผ่านที่อนุญาต

1200 mA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-20 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

การสั่นสะเทือน

10 ถึง 55 Hz, แอมพลิจูดสองเท่า 1.5 มม., 2 ชั่วโมง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

การทนต่อแรงกระแทก

1,000 ม./วินาที2, 6 ครั้ง ในแต่ละทิศทาง X, Y และ Z

วัสดุ

เคสและที่ครอบฝุ่น: ปุ่ม
โพลีคาร์บอเนต: แผงควบคุมการแสดงผล
โพลีอะซีทัล: PMMA

น้ำหนัก

ประมาณ 70 ก.

*1 เวลาตอบสนอง รวมถึงประเภทและจำนวนของอินพุตและเอาต์พุตที่
ใช้งานได้ อาจแตกต่างกันไปตามรุ่นของเซ็นเซอร์ที่เชื่อมต่อ
ดูรายละเอียดสำหรับรุ่นที่จะเชื่อมต่อที่ "คู่มือผู้ใช้ MU-N ซีรีย์"
*2 สามารถเชื่่อมโยงอุปกรณ์ N-bus สูงถึง 5 เครื่อง ซึ่งรวมถึง ตัวเครื่องหลัก (หรือเครื่องเครือข่าย) เข้าด้วยกัน
*3 20 mA หรือน้อยกว่า เมื่อใช้งานตัวเครื่องเสริม
*4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอาต์พุตควบคุม, อินพุตภายนอก และการจัดสรรสายเอาต์พุตอนาล็อค
โปรดดูตาราง "แผนผังหมายเลขพินของสายไฟ" ในหน้า 3 ของคู่มือนี้
*5 1500 mA หรือน้อยกว่าเมื่อประกอบเซ็นเซอร์, มีการใช้งาน 4 เอาต์พุต (ที่มีการโหลด)
หรือมีการเชื่อมต่อตัวเครื่องเสริม

รุ่นอื่นๆ