รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ) N-400K

N-400K - RS-485 คอนโทรลเลอร์แบบหลายจุดของยูนิต Master (รุ่นภาษาอังกฤษ)

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

รุ่นอื่นๆ