ยูนิตการสื่อสาร DL ซีรีส์

หาข้อมูลและเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้ อย่างง่ายดาย

ข้อมูลการวัด
สัญญาณ OK(ผ่าน) / NG(ไม่ผ่าน)
สถานะข้อผิดพลาด
กำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน
ฯลฯ...

DL ซีรีส์ - ยูนิตการสื่อสาร

สามารถประหยัดสายไฟได้อย่างมากด้วยเครือข่ายเปิดรุ่นใหม่

คุณลักษณะ

ไม่จำเป็นต้องเดินสายในส่วนนี้

รองรับเครือข่ายการสื่อสารต่างๆ และการเดินสายไฟที่ง่าย

งานเดินสายอาจเสียเวลามาก ตัวอย่างเช่น การนำเข้าห้าเอาต์พุต ไปยัง PLC
จากแอมพลิฟายเออร์ 10 ตัวที่มียูนิตหลักกับยูนิตขยายต้องใช้สายไฟ
ทั้งหมด 52 เส้น เมื่อใช้ DL ซีรีส์สำหรับการสื่อสาร
การเดินสายใช้เพียงสามเส้น คือ สายจ่ายไฟและสายเคเบิลสื่อสาร

เครือข่ายเปิด

การอ่านเป็นกลุ่มและเปลี่ยนการตั้งค่าสำหรับ
แอมพลิฟายเออร์หลายยูนิต

การส่งข้อมูลเป็นกลุ่มได้สูงสุด 15 ยูนิต สามารถเปลี่ยนการตั้งค่าได้จาก
PC หรือ PLC ซึ่งช่วยลดเวลาในการติดตั้ง