มัลติ-ฟลูอิดดิจิตอลเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ทนทาน

AP-V80 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น มัลติ-ฟลูอิดดิจิตอลเพรสเชอร์เซนเซอร์ที่ทนทาน AP-V80 ซีรีส์

23 ผลิตภัณฑ์

AP-V80W - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN

AP-V80W

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, NPN

AP-V80WP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP

AP-V80WP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, มาตรฐาน, PNP

AP-V82W - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN

AP-V82W

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN

AP-V82WP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP

AP-V82WP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนราง DIN, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP

AP-V85P - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP

AP-V85P

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP

AP-V85W - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN

AP-V85W

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, NPN

AP-V85WP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP

AP-V85WP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, มาตรฐาน, PNP

AP-V87W - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN

AP-V87W

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, NPN

AP-V87WP - แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP

AP-V87WP

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต, ชนิดติดตั้งบนแผงควบคุม, ตรวจสอบแรงดันที่แตกต่างกัน, PNP

AP-10S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa

AP-10S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa

AP-10SK - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa

AP-10SK

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันบวกและลบ, ±100 kPa

AP-11S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -100 kPa

AP-11S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นลบ, -100 kPa

AP-12S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa

AP-12S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 100 kPa

AP-13S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-13S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-13SK - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-13SK

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 1 MPa

AP-14S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa

AP-14S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa

AP-14SK - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa

AP-14SK

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 10 MPa

AP-15S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa

AP-15S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa

AP-15SK - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa

AP-15SK

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 20 MPa

AP-16S - หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 50 MPa

AP-16S

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงดันที่เป็นบวก, 50 MPa

OP-42367 - ขั้วต่อเชื่อมต่อหัว (2 ชิ้น)

OP-42367

ขั้วต่อเชื่อมต่อหัว (2 ชิ้น)

OP-51476 - ฝาครอบป้องกันด้านหน้า/ขายึดแผงควบคุม

OP-51476

ฝาครอบป้องกันด้านหน้า/ขายึดแผงควบคุม

OP-51605 - แผงควบคุมสำรองสำหรับ AP-80

OP-51605

แผงควบคุมสำรองสำหรับ AP-80