เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ

IM-8000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ IM-8000 ซีรีส์

21 ผลิตภัณฑ์

IM-8005 - แท่นวางขนาด ø100 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบยึดกับที่

IM-8005

แท่นวางขนาด ø100 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวน แบบยึดกับที่

IM-8020 - แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวนแบบ ตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง

IM-8020

แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 200 มม. รุ่นที่มีชุดไฟส่องสว่างรูปวงแหวนแบบ ตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง

IM-8030 - แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง

IM-8030

แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง

IM-8030T - แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง /ยูนิตการวัดความสูงแบบสัมผัส

IM-8030T

แท่นวางสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 300 × 200 มม. รุ่นแท่นวางขนาดใหญ่ที่มีชุดไฟส่องสว่างรูป วงแหวนแบบตั้งโปรแกรมได้ /ยูนิตโพรบแสง /ยูนิตการวัดความสูงแบบสัมผัส

IM-G23 - 200 มม. กระจกแท่นวาง (ชุดสามชิ้น)

IM-G23

200 มม. กระจกแท่นวาง (ชุดสามชิ้น)

IM-G33 - 300×200 มม. กระจกแท่นวาง (ชุดสามชิ้น)

IM-G33

300×200 มม. กระจกแท่นวาง (ชุดสามชิ้น)

IM-H3C - โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD

IM-H3C

โมดูลการนำเข้าข้อมูล CAD

IM-H3ET - โปรแกรมการตั้งค่าการวัด IM

IM-H3ET

โปรแกรมการตั้งค่าการวัด IM

IM-SG2 - กระจกแท่นวางชนิดทนทาน

IM-SG2

กระจกแท่นวางชนิดทนทาน

IM-SG3 - กระจกแท่นวางเสริมแรงสำหรับ 300×200mm

IM-SG3

กระจกแท่นวางเสริมแรงสำหรับ 300×200mm

OP-88239 - กระจกแท่นวางสำหรับ 300×200mm

OP-88239

กระจกแท่นวางสำหรับ 300×200mm

OP-88552 - ชาร์ตการปรับตำแหน่ง IM

OP-88552

ชาร์ตการปรับตำแหน่ง IM