ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG-7000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ XG-7000 ซีรีส์

XG-7000 ซีรีส์ - ระบบการประมวลผลข้อมูลภาพด้วยความเร็วสูงพิเศษ

XG ซีรีส์ สามารถตั้งโปรแกรมมาตรฐานผ่านทางคอนโทรลเลอร์ได้โดยตรง หรือการตั้งโปรแกรมขั้นสูงโดยอาศัยซอฟต์แวร์ Vision Editor บน PC

คุณลักษณะ

  • ฮาร์ดแวร์มีความยืดหยุ่น
  • ปรับแต่งได้อย่างอิสระ
  • การตั้งโปรแกรม Flow Chart
  • ชุดเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพ
  • ฟังก์ชันการคำนวณโดยอาศัยสคริปต์
  • ยูนิต C-Language
  • การควบคุม ActiveX

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

ลดรอบเวลาของเครื่องจักรลงอย่างมาก

XG-X ซีรีส์ - วิชันซิสเต็มที่ปรับแต่งได้

  • การตรวจสอบ 2D และ 3D พร้อมกัน
  • การตั้งค่าแบบไดอะล็อกที่ใช้งานง่าย
  • ใช้กับชิ้นงานขนาดใหญ่ได้

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก XG-X ซีรีส์ วิชันซิสเต็มที่ปรับแต่งได้ แคตตาล็อก