คีย์เอ็นซ์เปิดดำเนินการตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อ่านเพิ่มเติม >> *บริษัทฯ ปิดทำการระหว่างวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว