แอมพลิฟายเออร์ชนิดปรับแต่งด้วยการกดครั้งเดียว

PS-T ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง PS-52

PS-52 - หัวเซนเซอร์ตัวส่ง, ชนิดใช้งานทั่วไป, บาง

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

PS-52

ชนิด

ทรูบีม, จุดประสงค์ทั่วไป, บาง

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

600

FINE

300

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED อินฟราเรด

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

เส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 มม.
ทึบแสง*1

ขนาดวัตถุเล็กที่สุด ที่ตรวจจับได้

TURBO

FINE

เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3 มม. ทึบแสง*1

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

1200 (1500)*2

ULTRA

800 (1000)*2

SUPER

400 (650)*2

TURBO

300 (600)*2

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 12,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +60 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด
*2 ขึ้นอยู่กับโหมดที่ใช้ เวลาตอบสนองอาจแตกต่างกันแม้ระยะการตรวจจับจะเท่ากัน ระยะการตรวจจับในวงเล็บคือค่าเมื่อเปิดใช้โหมดการตรวจจับระยะไกลและใช้สายเคเบิลเซนเซอร์ 5 ม.

รุ่นอื่นๆ