สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79 5 ม. OP-88665

OP-88665 - สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79 5 ม.

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

OP-88665

ชนิด

สายเคเบิล Ethernet (M12 โค้ด X 8-ขา) เป็นไปตามข้อกำหนด NFPA79

ความยาว

5 ม.

น้ำหนัก

ประมาณ 300 กรัม

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ