แอมพลิฟายเออร์ชนิดปรับแต่งด้วยการกดครั้งเดียว

PS-T ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล PS-49

PS-49 - หัวเซนเซอร์ชนิด Reflective, ชนิดใช้งานทั่วไป, ระยะไกล

  • CE Marking

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

PS-49

ชนิด

สะท้อนแบบกระจายตัวออกไป, จุดประสงค์ทั่วไป, ระยะ
ตรวจจับไกล

ยกเว้นระยะ การตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

TURBO

-

FINE

32 ถึง 53

แหล่งกำเนิดแสง

ไฟ LED สีแดง

วัตถุมาตรฐาน ที่ตรวจจับได้

วัสดุทึบแสงและโปร่งแสง

ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่สามารถตรวจจับได้

ลวดทองแดง
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.1 มม.*1

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.5 มม.
(เมื่อระยะ
การตรวจจับ
เท่ากับ 50 มม.)

ฮีสเตอรีซีส

สูงสุด 6% ของระยะทางการตรวจจับ

ระยะการตรวจจับของ PS-N ซีรี่ส์ (มม.)

MEGA

32 ถึง 53

ULTRA

SUPER

TURBO

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้: สูงสุด 4,000 lux, แสงไฟธรรมชาติ: สูงสุด 5,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +50 °C (ไม่เป็นน้ำแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 30 กรัม (รวมสายเคเบิล)

*1 เมื่อใช้เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam) ขนาดวัตถุเล็กที่สุดที่ตรวจจับได้หมายถึงขนาดวัตถุที่สามารถตรวจจับได้จากระยะการตรวจจับที่ไกลที่สุด

รุ่นอื่นๆ