สายไฟและสายเคเบิล I/O, M12 12 พินเป็น Flying Lead ยาว 2 ม. สำหรับกล้องประสิทธิภาพสูง OP-88810

OP-88810 - สายไฟและสายเคเบิล I/O, M12 12 พินเป็น Flying Lead ยาว 2 ม. สำหรับกล้องประสิทธิภาพสูง

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

เอกสารข้อมูล (PDF)

คู่มือ

ข้อมูล CAD

มุมมอง 360° (3D PDF)

ซอฟต์แวร์

  • CE Marking

เอกสารข้อมูล (PDF) รุ่นอื่นๆ