แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน NR-XB1A

NR-XB1A - แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

*อุปกรณ์เสริมในภาพใช้เพื่อแสดงลักษณะการใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้รวมอยู่ในชุดผลิตภัณฑ์

รุ่นอื่นๆ