คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว

MU-N ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

รุ่น คอนโทรลเลอร์แบบเซนเซอร์หลายตัว MU-N ซีรีส์

13 ผลิตภัณฑ์

MU-N11 - ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก

MU-N11

ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องหลัก

MU-N12 - ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม

MU-N12

ตัวควบคุมแบบมัลติเซ็นเซอร์ ตัวเครื่องเสริม

MU-CB2 - สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB2

สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB4 - สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB4

สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB6 - สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB6

สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB8 - สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CB8

สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CC4 - สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

MU-CC4

สายไฟสำหรับ MU-N ซีรีส์

OP-88025 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 2 ม.

OP-88025

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 2 ม.

OP-88026 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 10 ม.

OP-88026

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, ชนิดตรง, 10 ม.

OP-88027 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 2 ม.

OP-88027

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 2 ม.

OP-88028 - สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 10 ม.

OP-88028

สายเคเบิลระหว่างเซนเซอร์และคอนโทรลเลอร์, สำหรับชนิดคอนเนคเตอร์ M12 4 ขา, รูปตัว L, 10 ม.

OP-88029 - ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PVC

OP-88029

ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PVC

OP-88030 - ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PUR

OP-88030

ชุดคอนเนคเตอร์สำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเซนเซอร์กับคอนโทรลเลอร์, สำหรับสายเคเบิล PUR