เลเซอร์เซนเซอร์ LV ซีรีส์

LV ซีรีส์ - เลเซอร์เซนเซอร์

LV ซีรีส์ มีเลเซอร์เซนเซอร์ชนิด 2 หัว (Thrubeam), ชนิดมีแผ่นสะท้อน (Retro-reflective) และชนิดสะท้อนแสง (Reflective) ให้เลือกมากมาย

คุณลักษณะ

  • กำลังแรงสูง
  • กันน้ำ (มีให้บริการ)
  • พื้นที่ 10 มม./30 มม. (ชนิด 2 หัว)
  • เอาต์พุตแบบอะนาล็อก (ชนิด 2 หัว)

แนะนำ

ผลิตภัณฑ์ทดแทน

เทคโนโลยีเลเซอร์ ตรวจจับที่เชื่อถือได้

LV-N ซีรีส์ - ดิจิตอลเลเซอร์เซนเซอร์

  • ลำแสงเลเซอร์สีแดงที่มองเห็นได้
  • ระยะตรวจจับไกลพร้อมลำแสงที่ได้โฟกัส
  • ตรงตามข้อกำหนดของเลเซอร์ Class 1 ทุกรุ่น

ดาวน์โหลดแคตตาล็อก NEO ซีรีส์ แคตตาล็อกผลิตภัณฑ์