เครื่องอ่านบาร์โค้ดเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ

BL-600 ซีรีส์

เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า BL-601

BL-601 - เครื่องอ่านบาร์โค้ดแบบเลเซอร์ขนาดเล็กพิเศษ, ชนิดมาตรฐาน, แรสเตอร์ด้านหน้า

  • CE Marking
  • UL Recognition(c/us)

รุ่นอื่นๆ