เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้) SJ-M400 ซีรีส์

SJ-M400 ซีรีส์ - เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 สามารถติดตั้งปืนพ่นลมเพิ่มได้ ซึ่งจะช่วยเป่าลมแรงดันสูงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ตามความต้องการ SJ-M400 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แบบพกพาได้

คุณลักษณะ

  • หัวกำจัดไฟฟ้าสถิตขนาดกะทัดรัดพิเศษ
  • การเดินสายแรงดันไฟฟ้าต่ำ 24 V
  • การตรวจวัดและการส่งข้อมูลกลับโดยอัตโนมัติ ด้วยการใช้วิธีการ I.C.C.
  • การทำความสะอาดด้วยลมเป่าแรงดันสูง 0.7 MPa