เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้) SJ-M400 ซีรีส์

SJ-M400 ซีรีส์ - เครื่องกําจัดไฟฟ้ําสถิตประสิทธิภําพสูงแบบเฉพําะจุด(ติดตั้งปืนลมเพิ่มได้)

SJ-M400 สามารถติดตั้งปืนพ่นลมเพิ่มได้ ซึ่งจะช่วยเป่าลมแรงดันสูงสำหรับการกำจัดไฟฟ้าสถิตได้ตามความต้องการ SJ-M400 สามารถใช้เป็นอุปกรณ์แบบพกพาได้