1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งาน
  6. รุ่น
  7. หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

ดิจิตอลเซนเซอร์แบบสัมผัสสำหรับทุกรูปแบบการใช้งานGT ซีรีส์

หัวเซนเซอร์, ชนิดแรงการวัดต่ำ

GT-H22L

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

GT-H22L

ชนิด

หัวเซนเซอร์: แรงการวัดต่ำ

ระยะการวัด

22 มม.

แรงการวัด

การติดตั้งหันลง

0.35 N*1

การติดตั้งด้านข้าง

0.3 N*1

การติดตั้งหันขึ้น

0.25 N*1

การตอบสนองด้านกลไก

5 Hz*2

อัตราการทำซ้

8 µm*3

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับการป้องกัน

-

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

-10 ถึง +55 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH

วัสดุ

โครงสร้างตัวเครื่อง: สแตนเลสสตีล TYPE430, ไฟแสดงสถานะ: Polyarylate,
หน้าสัมผัส: สแตนเลสสตีล TYPE304, สายเคเบิล: PVC

น้ำหนัก

ประมาณ 135 กรัม (รวมสายต่อ 2 ม.)

*1 ค่าใกล้จุดกึ่งกลาง
*2 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C
*3 ที่อุณหภูมิแวดล้อม 23 °C อ่านค่าในตำแหน่งกึ่งกลางการวัดเมื่อตั้งค่าเวลาตอบสนองเป็น 100 ms

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)