ยูนิตหลัก SK-H050

SK-H050 - ยูนิตหลัก

  • CE Marking
  • CSA

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

SK-H050

Charge potential measurement

Measurement mode

โหมดความแม่นยำสูง, โหมดพิสัยกว้าง

Measuring distance

High-precision mode

25 mm

Wide-range mode

100 mm

Measuring range

High-precision mode

±2 kV

Wide-range mode

±50 kV

Measuring accuracy

High-precision mode

±10 V*1

Wide-range mode

±100 V*1*2

Display resolution

0 ถึง 999V : 1V、1.00 ถึง 9.99kV : 0.01kV、10.0kV ถึง : 0.1 kV

Sampling cycle

ประมาณ 1.4 ms

Temperature measurement

Measuring range

0 ถึง +40°C

Measuring accuracy

±1°C*3

Display resolution

0.1°C

Sampling cycle

1 s

Humidity measurement

Measuring range

10 ถึง 85% RH

Measuring accuracy

±5% RH*3

Display resolution

1% RH

Sampling cycle

1 s

Charge monitor function

Ion balance measuring mode

±1 kV*4

Ion balance measuring mode

Measured voltage display resolution

±10 V*5*6

1 V*4

Static elimination time measuring mode

Charge voltage

±1400 V*4

Static elimination time display resolution

0.1 s*4

Measuring time

0 to 99 s*4

คลาสของเลเซอร์

Class 1 Laser Product (IEC60825-1: 2014 FDA(CDRH)Part1040.10*7)

PC interface

USB 2.0 Full Speed

Power supply

2 AA alkaline dry-cell batteries

Power supply

Operating time

8 hours (in charge potential measuring mode)

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +40 °C (ไม่มีการกลั่นตัวหรือไม่เย็นจนแข็ง)

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

10 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)*8

วัสดุ

SK-H050 : PC-ABS, PC, SUS/SK-H055 : PC, SUS, PTFE, PVC

น้ำหนัก

SK-H050 : ประมาณ 240 กรัม, SK-H055 : ประมาณ 220 กรัม

*1 Within ±100 V when using high-precision mode; within ±1 kV when using wide-range mode. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value). Values are obtained from measurements with a response time of 0.8 seconds.
*2 Measuring accuracy is satisfied in the range of ±30 kV.
*3 25°C, 50% RH.
*4 ต้องมี SK-H055
*5 SK-H055 is required.
*6 Within ±100 V. In other ranges, display value has an accuracy of ±10% (display value).
*7 การจำแนกประเภทเลเซอร์ยึดตาม IEC 60825-1 โดยเป็นไปตามข้อกำหนด Laser Notice No. 50 ของ FDA (CDRH)
*8 10 ถึง 60 % RH เมื่อใช้ SK-H055.

รุ่นอื่นๆ