รุ่น แอเรียเซนเซอร์แบบต่อขยายได้ PJ ซีรีส์

13 ผลิตภัณฑ์

PJ-S08 - ยูนิตหลัก, 8 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-S08

ยูนิตหลัก, 8 แกนลำแสง

PJ-S12 - ยูนิตหลัก, 12 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-S12

ยูนิตหลัก, 12 แกนลำแสง

PJ-S16 - ยูนิตหลัก, 16 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-S16

ยูนิตหลัก, 16 แกนลำแสง

PJ-S20 - ยูนิตหลัก, 20 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-S20

ยูนิตหลัก, 20 แกนลำแสง

PJ-S24 - ยูนิตหลัก, 24 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-S24

ยูนิตหลัก, 24 แกนลำแสง

PJ-F90 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

PJ-F90

คอนโทรลเลอร์

PJ-G90 - คอนโทรลเลอร์หลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-G90

คอนโทรลเลอร์หลัก

PJ-G91 - คอนโทรลเลอร์ขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-G91

คอนโทรลเลอร์ขยาย

PJ-V90 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

PJ-V90

คอนโทรลเลอร์

PJ-V91 - คอนโทรลเลอร์ ยกเลิกการผลิต

PJ-V91

คอนโทรลเลอร์

PJ-F20 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-F20

ยูนิตหลัก

PJ-F20C - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-F20C

ยูนิตหลัก

PJ-F40 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-F40

ยูนิตหลัก

PJ-F40C - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-F40C

ยูนิตหลัก

PJ-G20 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-G20

ยูนิตหลัก

PJ-L20 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-L20

ยูนิตหลัก

PJ-V20 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-V20

ยูนิตหลัก

PJ-V40 - ยูนิตหลัก ยกเลิกการผลิต

PJ-V40

ยูนิตหลัก

PJ-F21 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-F21

ยูนิตขยาย

PJ-F22 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-F22

ยูนิตขยาย

PJ-F41 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-F41

ยูนิตขยาย

PJ-F42 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-F42

ยูนิตขยาย

PJ-G21 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-G21

ยูนิตขยาย

PJ-G22 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-G22

ยูนิตขยาย

PJ-V21 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-V21

ยูนิตขยาย

PJ-V22 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-V22

ยูนิตขยาย

PJ-V41 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-V41

ยูนิตขยาย

PJ-V42 - ยูนิตขยาย ยกเลิกการผลิต

PJ-V42

ยูนิตขยาย

PJ-FC7 - สายต่อ ยกเลิกการผลิต

PJ-FC7

สายต่อ

OP-31608 - ชิ้นงานทดสอบสำหรับ PJ+ ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-31608

ชิ้นงานทดสอบสำหรับ PJ+ ซีรีส์

OP-31786 - หัวครอบ ยกเลิกการผลิต

OP-31786

หัวครอบ

OP-31787 - กุญแจปลดการล็อค ยกเลิกการผลิต

OP-31787

กุญแจปลดการล็อค

OP-35333 - ขายึดรูปตัว L สำหรับ PJ+ ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-35333

ขายึดรูปตัว L สำหรับ PJ+ ซีรีส์

OP-35334 - กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 370 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-35334

กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 370 มม.

OP-35335 - กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 530 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-35335

กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 530 มม.

OP-35336 - กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 690 มม. ยกเลิกการผลิต

OP-35336

กระจกเพิ่มมุมตรวจจับแบบบางที่มีพื้นผิวสะท้อนแสงยาว 690 มม.

OP-35380 - ไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ (สีเขียว) สำหรับ PJ+ ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-35380

ไฟแสดงสถานะการทำงานขนาดใหญ่ (สีเขียว) สำหรับ PJ+ ซีรีส์

OP-35429 - แผ่นเทฟลอนสำหรับ PJ-K (4 แผ่น) ยกเลิกการผลิต

OP-35429

แผ่นเทฟลอนสำหรับ PJ-K (4 แผ่น)

OP-42162 - ไฟแฟลตไลต์แบบกว้างสำหรับ PJ+ ซีรีส์ ยกเลิกการผลิต

OP-42162

ไฟแฟลตไลต์แบบกว้างสำหรับ PJ+ ซีรีส์

PJ-B04 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 191 มม.

PJ-B04

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 191 มม.

PJ-B06 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 271 มม.

PJ-B06

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 271 มม.

PJ-B08 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 351.5 มม.

PJ-B08

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 351.5 มม.

PJ-B10 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 431.5 มม.

PJ-B10

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 431.5 มม.

PJ-B12 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 511.5 มม.

PJ-B12

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 511.5 มม.

PJ-B14 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 592 มม.

PJ-B14

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 592 มม.

PJ-B16 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 672 มม.

PJ-B16

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 672 มม.

PJ-B20 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 832.5 มม.

PJ-B20

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 832.5 มม.

PJ-B24 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 993 มม.

PJ-B24

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 993 มม.

PJ-B28 - ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 1153.5 มม.

PJ-B28

ฝาครอบป้องกันความยาวรวม 1153.5 มม.

PJ-K232 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 32 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K232

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 32 แกนลำแสง

PJ-K240 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 40 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K240

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 40 แกนลำแสง

PJ-K248 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 48 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K248

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 48 แกนลำแสง

PJ-K256 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 56 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K256

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 56 แกนลำแสง

PJ-K264 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 64 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K264

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 64 แกนลำแสง

PJ-K416 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 16 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K416

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 16 แกนลำแสง

PJ-K420 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 20 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K420

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 20 แกนลำแสง

PJ-K424 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 24 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K424

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 24 แกนลำแสง

PJ-K428 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 28 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K428

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 28 แกนลำแสง

PJ-K432 - ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 32 แกนลำแสง ยกเลิกการผลิต

PJ-K432

ฝาครอบป้องกันสำหรับรุ่นที่มี 32 แกนลำแสง