รุ่น เทอร์มินัลพกพา BT-W70 ซีรีส์

22 ผลิตภัณฑ์

BT-W70G - เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-W70G

เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-W75G - เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-W75G

เทอร์มินัลชนิดมือถือ

BT-WUC7L - ยูนิตการชาร์จสำหรับการสื่อสาร ชนิด LAN

BT-WUC7L

ยูนิตการชาร์จสำหรับการสื่อสาร ชนิด LAN

BT-WUC7U - ยูนิตการชาร์จสำหรับการสื่อสาร ชนิด USB

BT-WUC7U

ยูนิตการชาร์จสำหรับการสื่อสาร ชนิด USB

BT-CG35 - เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-CG35

เครื่องชาร์จห้าหน่วยสำหรับ BT-600/1000/3000 ซีรีส์

BT-WUC71 - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยูนิตเดียว

BT-WUC71

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับยูนิตเดียว

BT-WUC74 - เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับ 4 ยูนิต

BT-WUC74

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่สำหรับ 4 ยูนิต

BT-WHD1 - ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-WHD1

ชุดสำหรับการพัฒนาโปรแกรม

BT-WHM1 - เครื่องมือการจัดการ BT

BT-WHM1

เครื่องมือการจัดการ BT

BT-A15 - ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-A15

ตัวจัดระยะแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้สำหรับยูนิตการชาร์จห้าหน่วย (ชุด 5 รายการ)

BT-WB2 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้มาตรฐาน

BT-WB2

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้มาตรฐาน

BT-WB3 - ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ความจุสูง

BT-WB3

ชุดแบตเตอรี่แบบชาร์จใหม่ได้ความจุสูง

OP-87162 - ช่องเสียบเอวสำหรับ BT-1500

OP-87162

ช่องเสียบเอวสำหรับ BT-1500

OP-87745 - ชุดสายรัดข้อมือ (M), 5 สาย

OP-87745

ชุดสายรัดข้อมือ (M), 5 สาย