เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรีส์

ผลิตภัณฑ์นี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ: เลเซอร์เซนเซอร์แบบใช้ภาพ - IX ซีรีส์

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ LB ซีรีส์

LB ซีรีส์ - เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

ตัวส่งและตัวรับของ LB-1000 ซีรีส์ใช้เลนส์กระจกแบบ Aspherical เพื่อลดความเบี่ยงเบนของแสง

คุณลักษณะ

  • เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์ที่สามารถควบคุมได้อย่างง่ายดาย