เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์

LB ซีรีส์

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

หัวเซนเซอร์ LB-11

LB-11 - หัวเซนเซอร์

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LB-11

ชนิด

หัวเซนเซอร์ระยะไกล

ระยะอ้างอิง

100 มม.

ช่วงการวัด

±40 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIb

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

อินฟราเรดเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มองไม่เห็น

ระยะเวลาของพัลส์

70 µs

ความยาวคลื่น

785 nm

เอาต์พุต

3.0 mW (FDA)
2.5 mW (IEC)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1.0 x 2.0 มม.

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1.6% ของ F.S. (80 ถึง 120 มม.)*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

10 µm (at 500 ms)/
40 µm (at 20 ms)/
180 µm (at 0.7 ms)*2

*1 เมื่อระยะการวัดคือ 80 มม. (LB-12W: 20 มม.) ชิ้นงาน: กระดาษผิวด้านสีขาว
*2 เมื่อวัดชิ้นงาน (กระดาษสีขาว) ที่ระยะ 100 มม. (LB-12W: 40 มม.) จากส่วนยิงเลเซอร์ของหัวเซนเซอร์

รุ่นอื่นๆ