1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์LB ซีรีส์

แอมพลิฟายเออร์ยูนิต

LB-70

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LB-70

ชนิด

คอนโทรลเลอร์ระยะไกล

ระยะอ้างอิง

100 mm

ช่วงการวัด

±40 mm

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIb

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 3R

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

อินฟราเรดเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มองไม่เห็น

ระยะเวลาของพัลส์

70 µs

ความยาวคลื่น

785 nm

เอาต์พุต

3.0 mW (FDA (CDRH) Part 1040.10)
2.5 mW (IEC 60825-1)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1.0 x 2.0 mm

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1.6% ของ F.S. (80 ถึง 120 มม.)*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

10 µm (at 500 ms)/
40 µm (at 20 ms)/
180 µm (at 0.7 ms)*2

*1 เมื่อระยะการวัดคือ 80 มม. (LB-12W: 20 มม.) ชิ้นงาน: กระดาษผิวด้านสีขาว
*2 เมื่อวัดชิ้นงาน (กระดาษสีขาว) ที่ระยะ 100 มม. (LB-12W: 40 มม.) จากส่วนยิงเลเซอร์ของหัวเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)