คอนโฟคอลเลเซอร์สแกนนิ่งดิสเพลสเมนต์มิเตอร์

LT-9000 ซีรีส์

แคตตาล็อก ดาวน์โหลดแคตตาล็อก

หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง LT-9011

LT-9011 - หัวเซนเซอร์, ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของการควบคุมการส่งออก, ไม่มีฟังก์ชันกล้อง

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น

LT-9011

ชนิด

ความแม่นยำสูง

ช่วงการวัด

±0.3 มม.

ระยะอ้างอิง

6 มม.

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

เลเซอร์สารกึ่งตัวนำสีแดง

ความยาวคลื่น

655 nm

เอาต์พุต

170 µW (IEC 60825-1)/3.0 µW (FDA (CDRH) Part 1040.10)

คลาสของเลเซอร์

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส II (FDA (CDRH) PART1040.10)
ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1 (IEC 60825-1)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง

ประมาณ ø2 µm

ความกว้าง/ช่วงการสแกน

0 ถึง 1100 µm (6 ระดับ)/
1 to 10 µm (4 ระดับ)

ความละเอียด

0.3 µm*1

ลิเนียริตี้ (Linearity)

±0.5% ของ F.S.*1

รอบสุ่มตัวอย่าง

640 µs ถึง 356 ms (14 ระดับขั้น)*2

จอแสดงผล

หน่วยที่สามารถแสดงได้ต่ำสุด

หน่วยต่ำสุดในการแสดงผล

0.1 µm*3, 1 µm2, 0.01°

ช่วงการแสดงผล

±9999.99 µm, ±999999 µm2, 9999.99°

ฟังก์ชันไมโครสโคป

-

รอบการแสดงผล

10 ครั้ง/วินาที*4

บล็อกขั้วต่อ

ชุดขั้วต่อเทอร์มินัล

เอาต์พุตแบบอะนาล็อก

เอาท์พุท ±10 V x 2, ค่าอิมพีแดนซ์เอาท์พุท: 100 Ω

อินพุตสัญญาณไทม์มิ่ง

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตรีเซ็ตค่า

อินพุตตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ

แหล่งจ่ายไฟของจอภาพ

24VDC*5

I/O ควบคุม

โหมดการวิเคราะห์

เอาต์พุตขีดจำกัด 3 ระดับ

สำหรับ OUT1 และ OUT2 และ เอาท์พุท NPN open collector*6

โหมดไบนารี

เอาต์พุตแบบไบนารี

เอาต์พุตข้อมูลที่วัดได้ (21 บิต), OUT1/OUT2/PROFILE เลือกได้
เอาต์พุตแบบ NPN open collector*6

สโตรบเอาต์พุต

เอาท์พุท NPN open collector*6

เอาต์พุตตัวเลือกไบนารี

เอาท์พุทของตัวเลือกไบนารี

อินพุตการเลือกไบนารี

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า*6

เอาต์พุตเสถียรภาพ

เอาท์พุท NPN open collector

อินพุตการควบคุมเลเซอร์ระยะไกล

อินพุตไม่มีแรงดันไฟฟ้า

อินพุตเปลี่ยนโปรแกรม

อินพุทแบบไม่มีแรงดันไฟฟ้า x 3 อินพุท

การเชื่อมต่อแบบ RS-232C

เอาท์พุทข้อมูลที่วัดค่าและการควบคุม I/O (เลือกได้ถึงอัตราบอด 115200 bps)

เอาต์พุตวิดีโอ

สอดคล้องกับ NTSC (ขั้วต่อ PIN)

ฟังก์ชันไมโครสโคป

การมี/ขาดฟังก์ชัน

ไม่มี

ฟังก์ชัน ไมโครสโคป

มุมมองภาพ

-

ชนิด

ไม่มี

แหล่งกำเนิดแสงส่องสว่าง

-

ฟังก์ชันหลัก

โหมดการเปลี่ยนตำแหน่ง

การวัดระยะ, การวัดความหนาของวัตถุโปร่งใส, การวัดมุม,การวัดมุมเชิงสัมพัทธ์, การเลือกผิวหน้า,Dark-out, กรอบ, การแสดงกราฟแนวโน้ม และการเปลี่ยนความกว้างของการสแกน/รอบการสแกน*7

โหมดวัดขอบนอก

การเลือกพื้นที่ (เฉลี่ย, สูงสุด,
ต่ำสุด, ผลต่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุด, พื้นที่)
การคำนวณพื้นที่, การเปลี่ยนความกว้างของ
การสแกน/รอบการสแกน, Dark-out, การทำให้ชัดเจนขึ้น, การหาค่าเฉลี่ย
และเอาต์พุตข้อมูลขอบนอก*8

ร่วมกัน

การสะสมความเข้มแสง, ไมโครสโคป (เฉพาะ LT-9501H, LT-9501HSO (5654)),
การตรวจสอบเกณฑ์ความคลาดเคลื่อน, บันทึกโปรแกรมได้ 8 โปรแกรม, การปรับแต่ง, การหาค่าเฉลี่ย, โหมดคงค่า,
ตั้งค่าเป็นศูนย์อัตโนมัติ, และการเลือกภาษาของจอภาพ

คุณลักษณะด้านอุณหภูมิ (20 ถึง 30°C)

±0.5% ของ F.S.

อัตรา

แรงดันแหล่งจ่ายไฟ

100 ถึง 240 VAC ±10 %, 50/60 Hz

การสิ้นเปลืองกำลังไฟ

110VA หรือน้อยกว่า

ความทนทานต่อสภาพแวดล้อม

ระดับมลภาวะ

2

ประเภทแรงดันไฟฟ้าเกิน

II

แสงรอบข้าง

หลอดไฟชนิดไส้/หลอดฟลูออเรสเซนส์: สูงสุด 10,000 lux

อุณหภูมิแวดล้อมในการทำงาน

0 ถึง +35 °C

ความชื้นแวดล้อมในการทำงาน

35 ถึง 85 % RH (ไม่กลั่นตัวเป็นหยดน้ำ)

น้ำหนัก

ประมาณ 400 กรัม

*1 ค่าเมื่อวัตถุที่วัดเป็นวัตถุที่มีผิวมันเงาโดยวัดในโหมดการเปลี่ยนตำแหน่ง โดยมีความกว้างของการสแกน/รอบการสแกน 120 µm/2 µm และเป็นค่าเฉลี่ยจากการวัด 8 ครั้ง
*2 รอบสัญญาณตัวอย่างของอุปกรณ์วัดแต่ละเครื่องอาจแตกต่างกันเนื่องจากความผันแปรในการผลิต
ค่าเมื่อตั้งโหมด FINE เป็น OFF
*3 จอแสดงผลจะเปลี่ยนไปทุกๆ ±0.3 µm
*4 เปลี่ยนแปลงตามการตั้งค่า
*5 แหล่งจ่ายไฟของจอภาพที่กำหนดโดย KEYENCE
*6 เลือกได้ระหว่างโหมดขีดจำกัดหรือโหมดไบนารี
*7 เลือกโหมดวัดระยะหรือโหมดวัดขอบนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง (โหมดวัดระยะมีเฉพาะในรุ่น LT-9501HSO (5654) และ LT-9001HSO (5655))ระดับสูงสุดของเอาต์พุตแบบ NPN Open-Collector คือ 30 mA (30 V หรือน้อยกว่า) และแรงดันตกค้าง 0.5 Vระดับของอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าคือ แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 1 V หรือน้อยกว่า และกระแสไฟขณะ OFF 0.6 mA หรือน้อยกว่า
*8 เลือกโหมดวัดระยะหรือโหมดวัดขอบนอกอย่างใดอย่างหนึ่ง (โหมดวัดระยะมีเฉพาะในรุ่น LT-9501HSO (5654) และ LT-9001HSO (5655))
ระดับสูงสุดของเอาต์พุตแบบ NPN Open-Collector คือ 30 mA (30 V หรือน้อยกว่า) และแรงดันตกค้าง 0.5 V
ระดับของอินพุตที่ไม่มีแรงดันไฟฟ้าคือ แรงดันไฟฟ้าขณะ ON 1 V หรือน้อยกว่า และกระแสไฟขณะ OFF 0.6 mA หรือน้อยกว่า

รุ่นอื่นๆ