1. หน้าหลัก
  2. ผลิตภัณฑ์
  3. เซนเซอร์ (Sensor)
  4. โพสิชันนิ่งเซนเซอร์
  5. เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์
  6. รุ่น
  7. หัวเซนเซอร์

เลเซอร์ดิสเพลสเมนต์เซนเซอร์LB ซีรีส์

หัวเซนเซอร์

LB-12

[รุ่นที่ยกเลิกการผลิต]

รุ่นนี้ถูกยกเลิกการผลิตแล้ว

การปฏิบัติตามมาตรฐานครอบคลุมตั้งแต่การจัดส่งสินค้าจากบริษัทของเรา

ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่แนะนำ
หากต้องการติดต่อเรา::

ข้อมูลจำเพาะ

เลือกภาษา

รุ่น

LB-12

ชนิด

หัวเซนเซอร์ความละเอียดสูง

ระยะอ้างอิง

40 มม.

ช่วงการวัด

±10 มม.

เอาต์พุต

คลาสของ เลเซอร์

FDA (CDRH) 21CFR Part 1040.10

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส IIIb

IEC 60825-1

ผลิตภัณฑ์เลเซอร์คลาส 1

แหล่งกำเนิดแสง

ชนิด

อินฟราเรดเซมิคอนดักเตอร์เลเซอร์ที่มองไม่เห็น

ระยะเวลาของพัลส์

15 µs

ความยาวคลื่น

780 nm

เอาต์พุต

3.0 mW (FDA)
1.0 mW (IEC)

เส้นผ่านศูนย์กลางลำแสง (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 มม.

ลิเนียริตี้ (Linearity) (เมื่อใช้กระดาษสีขาว)

1% ของ F.S.*1

ความละเอียด (ที่โหมด LO
เมื่อใช้กระดาษสีขาวที่ระยะอ้างอิง)

2 µm (ที่ 60 ms)/
15 µm (ที่ 2 ms)/
50 µm (ที่ 0.15 ms)*2

*1 เมื่อระยะการวัดคือ 80 มม. (LB-12W: 20 มม.) ชิ้นงาน: กระดาษผิวด้านสีขาว
*2 เมื่อวัดชิ้นงาน (กระดาษสีขาว) ที่ระยะ 100 มม. (LB-12W: 40 มม.) จากส่วนยิงเลเซอร์ของหัวเซนเซอร์

  • Trade Shows and Exhibitions
  • eNews Subscribe

เซนเซอร์ (Sensor)