พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ระบบหน่วยวัดสากล

สำหรับการวัดน้ำหนักและความยาวนั้น โดยหลักการแล้วควรจะมีหน่วยแบบเดียวกันทั่วโลก ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการกำหนดระบบหน่วยวัดสากลขึ้นระหว่างการประชุมทั่วไปด้านการชั่งตวงวัด (CGPM) ในปี 1960 ตัวย่อ “SI” มาจากชื่อของระบบนี้ในภาษาฝรั่งเศส Le Système International d'Unités
ในระบบหน่วยวัดสากลจะใช้หน่วยเมตร (ม.) เป็นหน่วย SI (หน่วยหลัก) ของความยาว คำนำหน้า SI จะเขียนไว้ด้านหน้าหน่วย ตัวอย่างเช่น “km” จะมีคำนำหน้า k (กิโล หรือ 10 ยกกำลัง 3) ต่อท้่ายด้วย m

หน่วยหลัก SI
วัสดุ ชื่อ สัญลักษณ์
ความยาว เมตร m
คำนำหน้า SI (สัญลักษณ์ที่ระบุถึงยกกำลัง 10)
สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ การแสดงเลขยกกำลัง ค่าที่จะคูณกับหน่วย
เมกะ M 1 × 106 1,000,000
กิโล k 1 × 103 1,000
- - 1 × 100 1
เซนติ c 1 × 10-2 0.01
มิลลิ m 1 × 10-3 0.001

ดัชนี