การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การประเมินต้นแบบ

เลือกเครื่องมือวัดที่มีทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำแม้จะมีพนักงานจำกัด
เลือกเครื่องมือวัดที่มีทั้งประสิทธิภาพและความแม่นยำแม้จะมีพนักงานจำกัด

หลักของการใช้งานเครื่องมือวัดที่โรงงานต้นแบบ คือเพื่อประเมินวัสดุที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ และการประเมินตัวต้นแบบเอง กล่าวคือ อาจมีต้นแบบได้ที่ต้องวัดนับสิบนับร้อยชิ้น และไม่เพียงแต่จะต้องวัดอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ยังต้องแบ่งปันข้อมูลกับสมาชิกทั้งหมดของโปรเจคด้วย
ซึ่งมักจะใช้เวอร์เนียคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ในการวัดขนาด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการที่จะให้การวัดมีความแม่นยำนั้นได้เพิ่มขึ้่นในช่วงหลายปีมานี้ จึงมีการใช้เครื่องมือวัดกันอย่างแพร่หลาย เช่น ไมโครสโคปสำหรับการวัด มิเตอร์วัดความหนาของพื้นผิว เครื่องมือวัดโปรไฟล์ และเครื่องวัดพิกัด นอกจากนี้ ก็ยังมีความต้องการที่จะวัดรูปร่างที่ซับซ้อนเพื่อเพิ่มความแม่นยำให้ได้อีกด้วย
สิ่งที่ต้องตรวจสอบระหว่างการผลิตจำนวนมากและจำนวนครั้งของการตรวจสอบ คือสิ่งที่ต้องกำหนดระหว่างการประเมินต้นแบบ ดังนั้น การใช้เครื่องมือวัดแบบเดียวกันทั้งในการตรวจสอบการผลิตจำนวนมากและการตรวจสอบต้นแบบ จึงช่วยลดข้อผิดพลาดลงได้

ตัวอย่างของการใช้งานเครื่องมือวัด

 • เวอร์เนียคาลิปเปอร์
 • ไมโครมิเตอร์
 • ไมโครสโคปสำหรับการวัด
 • มิเตอร์วัดความหยาบ
 • เครื่องวัดภาพ CNC
 • เครื่องมือวัดโปรไฟล์
 • เครื่องมือวัดพิกัด(CMM)

ประเด็นสำคัญในการเลือกเครื่องมือวัด

 • ต้นแบบที่มีจำนวนมากนั้นถือเป็นเรื่องปกติ ดังนั้น จึงควรทำให้ทุกคนสามารถวัดด้วยเครื่องมือวัดได้อย่างรวดเร็ว ง่ายดาย และถูกต้อง
 • การวัดชิ้นส่วนที่มีรูปร่างซับซ้อนหลายๆ ชิ้นนั้นเป็นเรื่องปกติ ดังนั้นเครื่องมือวัดที่กำหนดค่าได้ง่ายจึงมีประโยชน์มาก
 • สิ่งสำคัญคือการเลือกเครื่องมือวัดที่สามารถตรวจสอบระหว่างการผลิตจำนวนมากและสามารถติดตั้งบนสายการผลิตได้อย่างง่ายดาย

ข้อควรระวังสำหรับการวัด

 • ในระหว่างการประเมินต้นแบบ อาจมีคนจำนวนมากที่ทำการประเมินต้นแบบเป็นจำนวนมาก ดังนั้นการจัดการเครื่องมือวัดที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญมาก
 • หากเครื่องจักรที่ใช้งานตั้งอยู่คนละที่กับสถานที่ประเมินต้นแบบ อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นในการวัดขนาดระหว่างสองสถานที่นี้ เนื่องจากความแตกต่างของสภาพแวดล้อม เช่น ความแปรผันของอุณหภูมิ สภาวะในการวัดควรจะเหมือนกับสภาวะในการผลิตจำนวนมาก

ดัชนี