การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้า

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบเหล่านี้คือการป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนที่ไม่ได้มาตรฐานเข้าสู่สายการผลิตได้
การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้า
การตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้า
ไลน์การประกอบ
ไลน์การประกอบ

การตรวจสอบวัสดุและชิ้นส่วนรับเข้าที่ซื้อจากภายนอกจะทำระหว่างกระบวนการและการประกอบผลิตภัณฑ์ การตรวจสอบเต็มรูปแบบและการตรวจสอบแบบสุ่มนั้นจะใช้เวลาและการทำงานที่ต่างกันมาก เครื่องมือวัดที่ใช้จึงแตกต่างกันเช่นกัน
โดยทั่วไปจะวัดตำแหน่งที่ต้องการตามเอกสารการรับประกันคุณภาพและแบบร่างที่ให้มาพร้อมกับสินค้าที่ได้รับ ผู้ตรวจสอบจะตรวจพบชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานระหว่างกระบวนการวัดนี้ ซึ่งจะป้องกันไม่ให้ชิ้นส่วนเหล่านั้นเข้าไปสู่สายการผลิตได้ หากชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานเข้าไปปะปนกับชิ้นส่วนที่ดี ก็จำเป็นจะต้องมีการตรวจสอบเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ หากมีการใช้ชิ้นส่วนที่ไม่ตรงตามมาตรฐานในผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้วจัดส่งไปถึงลูกค้า ก็อาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นได้ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ การวัดในระหว่างการตรวจสอบชิ้นส่วนรับเข้าจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ตัวอย่างของการใช้งานเครื่องมือวัด

 • สเกลโลหะ
 • เวอร์เนียคาลิปเปอร์
 • ไมโครมิเตอร์
 • เกจบล็อค
 • ไมโครสโคปสำหรับการวัด
 • เครื่องมือวัดพิกัด(CMM)

ประเด็นสำคัญในการเลือกเครื่องมือวัด

 • มักจะมีการใช้ชิ้นส่วนที่ได้่รับมาในการประกอบผลิตภัณฑ์ทันที ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจสอบอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ เครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้หลายจุดอย่างรวดเร็วและถูกต้องจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง
 • เนื่องจากมีการรับชิ้นส่วนที่แตกต่างกันหลายชนิด เครื่องมือวัดที่สามารถกำหนดการตั้งค่าการวัดได้สะดวกจึงมีประโยชน์มาก

ข้อควรระวังสำหรับการวัด

 • ให้กำหนดสถานที่จัดเก็บที่จะใช้งานเครื่องมือวัด และมอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรที่จะจัดการเครื่องมือให้ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพการทำงานและการควบคุมคุณภาพของเครื่องมือวัด
 • เมื่อผู้ที่เข้ามาทำการวัดมีหลายคน จึงควรมีการส่งเสริมให้กำหนดมาตรฐานของวิธีการวัด ตัวอย่างเช่น เมื่อวัดด้วยคาลิปเปอร์และไมโครมิเตอร์ จะต้องระมัดระวังในการวัดโดยใช้แรงกดที่หน้าสัมผัสเท่ากัน
 • ค่าที่วัดได้จากการวัดของซัพพลายเออร์ภายนอกและค่าที่วัดได้จากการตรวจสอบการรับเข้าอาจมีความแตกต่างกัน ในสถานการณ์เช่นนี้ ไม่เพียงแต่จะต้องกำหนดมาตรฐานให้กับวิธีการวัดในบริษัทเท่านั้น แต่ยังต้องกำหนดให้ตรงกับวิธีการวัดที่ซัพพลายเออร์ภายนอกใช้ด้วย สร้างข้อมูลทางสถิติ เช่น กราฟการกระจายแบบสองชั้นเพื่อแจกแจงความแตกต่างของค่าที่วัดได้ระหว่างเครื่องมือวัด บุคคลที่ทำการวัด และซัพพลายเออร์ภายนอก โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ จากนั้น ให้พิจารณาถึงการแบ่งปันข้อมูลการวัดและปรับปรุงวิธีการวัด

ดัชนี