การเลือกเครื่องมือวัด

การเลือกตามสภาพแวดล้อมในการวัด

โรงงานผลิต
โรงงานผลิต
แล็บการวัด ชั่งและตวง
แล็บการวัด ชั่งและตวง
สำนักงาน
สำนักงาน

โรงงานผลิต

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ เกจบล็อค และเครื่องมือวัดอื่นๆ มักพบได้ในโรงงานแปรรูปโลหะและโรงงานผลิตอื่นๆ เกจบล็อคเป็นของแข็งสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำขึ้นจากเหล็ก ซึ่งได้รับประกันขนาดและความขนานในระดับ 0.1 μm เกจบล็อคมีความสำคัญมากในการวัดขนาดผลิตภัณฑ์ที่ผ่านกระบวนการแปรรูป หนึ่งในข้อดีของเกจบล็อคก็คือ สามารถประกอบกันเพื่อสร้างความยาวที่หลากหลายได้
ฝุ่นละออง น้ำมัน และเศษเหลือจากกระบวนการผลิตนั้น มักพบได้ทั่วไปในโรงงานผลิต จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดข้อผิดพลาดจากความสกปรกหรือความเสียหายของเครื่องมือวัดอยู่เสมอ ด้วยเหตุนี้ พื้นที่ทำงานจึงต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลา

แล็บการวัด ชั่งและตวง

ไมโครมิเตอร์มักถูกนำมาใช้ในการวัดที่เป็นหน่วย 0.01 มม. อุปกรณ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาให้วัดด้วยความแม่นยำสูง โดยยึดตามหลักการของ Abbe ไดอัลเกจก็ถูกนำมาใช้งานบ่อยครั้งเช่นกัน เครื่องมือวัดความยาวด้วยเลเซอร์ เครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพ และเครื่องมือวัดที่คล้ายกันจะถูกนำมาใช้ในการวัดเป็นหน่วยที่เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร และช่วยให้วัดด้วยความแม่นยำสูงได้ง่ายขึ้น
โดยปกติแล้วอุณหภูมิห้องในแล็บการวัดจะได้รับการควบคุมไว้ แต่ก็มีความเสี่ยงที่ชิ้นงานโลหะจะมีการขยายตัวจากความร้อนอยู่เสมอ จึงต้องมีการปรับชิ้นงานให้มีอุณหภูมิเท่ากับอุณหภูมิห้องก่อนการวัด และหลีกเลี่ยงการจับชิ้นงานด้วยมือเปล่า เพื่อให้การวัดมีความแม่นยำ

สำนักงาน

ถึงแม้ว่าจะมีความเสี่ยงในการปนเปื้อนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับโรงงานผลิต แต่ก็ยังเป็นการยากที่จะวัดให้แม่นยำได้เหมือนวัดในแล็บการวัด ชั่งและตวง นอกจากนี้ บุคคลที่ทำการวัดก็อาจมีหลายคน จึงต้องมีการจัดการเครื่องมือวัดอย่างระมัดระวังเพื่อลดความเสี่ยงที่ผลการวัดจะได้รับผลกระทบ ด้วยเหตุนี้จึงจำเป็นต้องกำหนดให้มีผู้จัดการอุปกรณ์และกำหนดมาตรฐานในการจัดการไว้ล่วงหน้า

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพิกัด(CMM)ชนิดโพรบมือถือที่สามารถใช้งานในไซต์งานได้

ดัชนี