สภาพแวดล้อมในการวัด

ความหมายของการปรับเทียบ

การปรับเทียบหมายถึงการใช้มาตรฐานการวัดเพื่อกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างค่าที่แสดงจากเครื่องมือวัดและค่าจริง สามารถรับประกันความน่าเชื่อถือของเครื่องมือวัดได้จากการปรับเทียบตามมาตรฐานการวัด
โดยทั่วไปแล้วจะต้องปรับเทียบสองครั้งคือ ก่อนและหลังการใช้เครื่องมือวัด หากมีการใช้เครื่องมือการวัดอย่างต่อเนื่องและปรับเทียบตามช่วงเวลา จะต้องมีการกำหนดช่วงเวลาล่วงหน้าและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งเรียกว่า “ช่วงเวลาการปรับเทียบ” ในการกำหนดช่วงเวลานั้น โปรดดูคำแนะนำจากผู้ผลิตและกำหนดช่วงเวลาจากความถี่ของการใช้งานเครื่องมือวัด

กฎพื้นฐานของการวัดที่เชื่อถือได้
การตรวจสอบ
  • ก่อนการใช้งาน
  • หลังการใช้งาน
การปรับเทียบ
กฎพื้นฐานของการวัดที่เชื่อถือได้

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดพิกัด(CMM)ชนิดโพรบมือถือที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับในไซต์งานได้อย่างง่ายดาย

ดัชนี