ชนิดและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด

สิ่งสำคัญคือการเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานที่ต้องการ ตอบสนองความต้องการด้านการติดตั้งและความแม่นยำ และใช้งานได้สะดวก ในส่วนนี้จะกล่าวถึงเครื่องมือวัดหลายชนิด รวมถึงคุณสมบัติะและโครงสร้างของแต่ละชนิด

ชนิดและคุณสมบัติของเครื่องมือวัด

ดัชนี