พื้นฐานของเครื่องมือวัด

ความสำคัญของการวัดในด้านการผลิต

เป็นที่ทราบกันดีว่าการวัดขนาดอย่างถูกต้องคือปัจจัยสำคัญของการผลิต การวัดโดยใช้การอ้างอิงแบบเดียวกันตลอดทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การรับวัสดุเข้ากระบวนการ การประกอบ การตรวจสอบ และการจัดส่ง จะช่วยให้สร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับรูปแบบที่ดีไซน์ไว้ได้อย่างแม่นยำ และรับประกันได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์
หากมีผู้ที่วัดได้ไม่ถูกต้องแม้เพียงคนเดียว ก็อาจทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลงได้ ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่มีข้อบกพร่องปะปนกับผลิตภัณฑ์ที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะยิ่งแย่ลง นอกจากนี้ การจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่เสร็จสมบูรณ์ซึ่งมีข้อบกพร่องก็จะทำให้เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ สมาชิกทุกคนในองค์กรจำเป็นต้องทำการวัดอย่างถูกต้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิต
หลักการพื้นฐานของการวัดที่ถูกต้องคือ การตรวจสอบให้มั่นใจว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตมีทักษะในการวัด และเครื่องมือวัดจะได้รับการจัดการและใช้งานอย่างถูกต้อง หลักการพื้นฐานเหล่านี้จะประกอบกันขึ้นเป็นความคิดริเริ่มที่รู้จักกันในชื่อของ “การควบคุมการวัด” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักของการควบคุมคุณภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา การควบคุมการวัดได้กลายมาเป็นมาตรฐานหนึ่งของระบบจัดการด้านการวัด (ISO 10012) นอกจากนี้ก็ยังเริ่มใช้การตรวจสอบย้อนกลับทางมาตรวิทยาเพื่อรับประกันความถูกต้องของการวัดอีกด้วย

เมื่อพนักงานทุกคนทำการวัดได้อย่างถูกต้อง
ก็จะสามารถรับประกันคุณภาพได้
เมื่อพนักงานทุกคนทำการวัดได้อย่างถูกต้อง

คลิกที่นี่เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือวัดขนาดด้วยการประมวลผลภาพที่ให้ผลการวัดที่แม่นยำสำหรับผู้ใช้งานทุกคน

ดัชนี