พื้นฐานของเครื่องมือวัด

อะนาล็อกกับดิจิตอล

ในช่วงหลายปีมานี้ เครื่องมือการวัดได้เปลี่ยนไปเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นเรื่อยๆ ตัวอย่างเช่น คาลิปเปอร์หรือไมโครมิเตอร์ที่มีเคาน์เตอร์แบบดิจิตอลก็ไม่ใช่เครื่องมือที่หายากอีกต่อไป ในขณะที่ต้องมีการฝึกหัดการใช้งานคาลิปเปอร์เพื่อให้สามารถอ่านสเกลเวอร์เนียได้อย่างถูกต้อง แต่คาลิปเปอร์แบบดิจิตอลจะแสดงผลการวัดในหน่วยขนาดเล็กเพียง 1/100 ได้ทันที
แต่เครื่องมือวัดแบบดิจิตอลก็ไม่ได้มีแต่ข้อดีเท่านั้น การแสดงผลของเครื่องมือวัดแบบดิจิตอลอาจเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง เนื่องจากการปรับแรงที่ใช้ในการวัดเมื่อค่าที่วัดได้เกินขีดจำกัดของความแม่นยำ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับเครื่องมือวัดที่วัดได้ในหน่วยที่เล็กถึง 1/1000 ค่าการวัดอาจไม่ตายตัว แต่จะขึ้นอยู่กับชิ้นงานที่ใช้วัด ซึ่งอาจทำให้เกิดความสับสนว่าควรจะเลือกค่าใด
ทั้งนี้ ในงานที่ทำก็อาจต้องใช้เครื่องมือวัดแบบอะนาล็อกในการวัดขนาด เนื่องจากใช้งานง่ายกว่าและทำให้เข้าใจได้ง่ายกว่า โดยทั่วไปแล้ว การเลือกเครื่องมือวัดระหว่างอะนาล็อกกับดิจิตอลนั้น จะต้องตัดสินใจจากการใช้งานและความแม่นยำที่ต้องการ

อะนาล็อก
เวอร์เนียคาลิปเปอร์
เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์
ไมโครมิเตอร์
ดิจิตอล
เวอร์เนียคาลิปเปอร์
เวอร์เนียคาลิปเปอร์
ไมโครมิเตอร์
ไมโครมิเตอร์

ดัชนี