การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การวัดคือสิ่งที่ต้องทำในหลายจุดระหว่างขั้นตอนการผลิต หน้านี้จะกล่าวถึงประเด็นสำคัญและการเตรียมการก่อนวัดในการทำงานประเภทต่างๆ เช่น R&D และการประเมินต้นแบบ

การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

ดัชนี