การวัดที่จัดกลุ่มตามงาน

การตรวจสอบระหว่างกระบวนการ การตรวจสอบชิ้นงานแรก การตรวจสอบแบบสุ่ม และการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์

ความเร็วที่เพิ่มขึ้นของการตรวจสอบระหว่างกระบวนการจะนำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น
การตรวจสอบระหว่างกระบวนการ
การตั้งค่าเงื่อนไขเครื่องมือวัดที่แม่นยำ
รุ่นที่ใช้งานง่าย
การปฏิบัติงานที่มีการจัดการที่ดี รวมถึงการตรวจสอบ
กระบวนการที่ตามมา
กระบวนการที่ตามมา

ในโรงงานผลิตนั้น การวัดที่แม่นยำถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการ
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ปริมาณการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาและอุปกรณ์การขนส่งที่เพิ่มขึ้นได้ทำให้ความต้องการที่จะให้การประมวลผลด้วยเครื่องจักรมีความแม่นยำสูงเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย การวัดในเลขหลักที่สูงกว่าวิธีทั่วไปก็มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะทำให้เกิดความต้องการระบบตรวจสอบที่จะสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้ได้
ในทุกๆ กระบวนการนั้น การสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสม่ำเสมอตามข้อมูลจำเพาะที่กำหนดไว้ล่วงหน้าคือสิ่งที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดเงื่อนไขสำหรับเครื่องมือวัดในกระบวนการตรวจสอบ และเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีสภาพแวดล้อมที่จะทำการวัดได้ถูกต้องระหว่างการทำงานของสายการผลิต

ตัวอย่างของการใช้งานเครื่องมือวัด

  • เวอร์เนียคาลิปเปอร์
  • ไมโครมิเตอร์
  • ไดอัลเกจ
  • เกจบล็อค
  • จิ๊กแบบเฉพาะ

ประเด็นสำคัญในการเลือกเครื่องมือวัด

  • อุปกรณ์ต้องใช้งานได้ง่ายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานในพื้นที่ทำงานได้อย่างเหมาะสม
  • ยิ่งการตรวจสอบใช้เวลานานเท่าใด ผลกระทบในการทำงานของสายการผลิตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ประสิทธิภาพในการผลิตก็จะลดลงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ การเลือกเครื่องมือวัดที่สามารถวัดได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ข้อควรระวังสำหรับการวัด

  • ในบางครั้งก็มีการผลิตจิ๊กแบบเฉพาะขึ้นมาใช้ล่วงหน้าในโรงงานผลิตเป็นจำนวนมาก หากใช้งานจิ๊กเหล่านี้เป็นเวลานาน ต้องมีความระมัดระวังในการป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการสึกหรอและการปนเปื้อนของจิ๊ก สิ่งสำคัญคือต้องมีการตรวจสอบตามช่วงเวลาและวิธีการจัดการในแบบต่างๆ
  • สวมถุงมือทุกครั้งที่ใช้งานเกจบล็อค การสัมผัสเกจด้วยมือเปล่าอาจทำให้เกิดการขยายตัวจากความร้อนหรือการปนเปื้อนได้ นอกจากนี้ ยังต้องให้เวลาเกจบล็อคในการปรับเข้ากับอุณหภูมิห้อง เนื่องจากเกจบล็อคไม่สามารถปรับอุณหภูมิให้สมดุลได้อย่างรวดเร็ว
  • ข้อมูลการวัดระหว่างกระบวนการไม่ได้ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพเท่านั้น แต่ยังใช้เป็นข้อมูลเชิงสถิติเพื่ออธิบายความแปรผันของค่าที่วัดได้ และเพื่อระบุสาเหตุของความแปรผันเหล่านี้อีกด้วย

ดัชนี