สภาพแวดล้อมในการวัด

ความสะอาด

ความสะอาดของห้องที่ทำการวัดก็เป็นอีกหนึ่งเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การวัดมีความแม่นยำ หากมีฝุ่นหรือสิ่งสกปรกในอากาศเข้าไปภายในเครื่องมือวัด ชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ได้ของอุปกรณ์อาจได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ หากมีสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นเข้าไปอยู่ระหว่างชิ้นงานที่จะวัดและเครื่องมือวัดก็อาจส่งผลถึงความแม่นยำของการวัดได้
ชนิดของสิ่งแปลกปลอมที่จะพบในไซต์การผลิต ได้แก่ ทรายขนาดเล็กและเศษโลหะที่เกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการผลิต รวมไปถึงเส้นใยจากผ้าและเส้นผม วัตถุแปลกปลอมเหล่านี้อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในระดับไมโครเมตรหรือเล็กกว่านั้น จึงจำเป็นต้องทำให้สภาพแวดล้อมมีความสะอาดในทุกๆ วัน

โรงงานผลิต
โรงงานผลิต
แล็บการวัด ชั่งและตวง
แล็บการวัด ชั่งและตวง
A
ฝุ่นละออง
B
น้ำมัน
C
เศษวัสดุจากการกลึง
D
สภาพแวดล้อมที่สะอาด

ดัชนี