สภาพแวดล้อมในการวัด

วิธีปรับเทียบ

การปรับเทียบจะมีอยู่หลายวิธีด้วยกัน เลือกวิธีที่เหมาะสมสภาพการทำงานภายในบริษัทของคุณ

ชนิดการปรับเทียบ ภาพรวม
การปรับเทียบในบริษัท แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเทียบภายในบริษัทแล้วกำหนดรายละเอียด เช่น ช่วงเวลาการปรับเทียบและเกณฑ์การปรับเทียบ จากนั้นจึงเริ่มดำเนินการ (ตัวอย่าง: เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ไมโครมิเตอร์ ฯลฯ)
การปรับเทียบจากภายนอก (การปรับเทียบนอกสถานที่) ส่งเครื่องมือการวัดไปยังองค์กรที่รับปรับเทียบภายนอกบริษัท เพื่อให้องค์กรนั้นๆ ปรับเทียบให้ (ตัวอย่าง: เกจบล็อก ไดอัลเกจ ฯลฯ)
การปรับเทียบในพื้นที่หน้างาน ส่งคำขอให้องค์กรที่รับปรับเทียบส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับเทียบมาที่บริษัทของคุณเพื่อปรับเทียบในพื้นที่หน้างาน (ตัวอย่าง: โปรไฟล์โปรเจคเตอร์ เครื่องวัดพิกัด ฯลฯ)

ดัชนี